เปิดผลคะแนนละเอียด! "มาดามแป้ง" แลนด์สไลด์ 68 เสียง แต่มี 1 คนได้มากกว่า!

เปิดผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย, อุปนายก และกรรมการกลาง โดย "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ ครองตำแหน่งนายกส.บอลคนใหม่ด้วยคะแนนถล่มทลาย 68 คะแนน ขณะที่ในส่วนของอุปนายก น่าสนใจว่า นายอรรณพ สิงห์โตทอง หนึ่งในผู้ชนะ ได้คะแนนไป 69 คะแนน

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แทน "บิ๊กอ๊อด" พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ที่หมดวาระในปีนี้ (2567)  โดยจัดการประชุม ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 2 หัวหมาก กรุงเทพฯ 

ล่าสุด ที่ประชุมทั้งหมด 73 เสียง มีมติเลือก "มาดามแป้ง" เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย คนใหม่ ด้วยคะแนน 68 เสียง ขณะที่ นายวรงค์ ทิวทัศน์ มีผู้ลงคะแนนให้ 2 เสียง, นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ มีผู้ลงคะแนนให้ 1 เสียง, งดออกเสียง  1 คน และมีบัตรเสีย 1  ใบ ทั้งนี้ จากนี้ไปจะอยู่ระหว่างการรับรองผลโดย กกต. คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน 

สำหรับผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม, อุปนายก และกรรมการกลาง มีดังนี้

- ตำแหน่ง นายกสมาคม  มีผู้สมัคร 5 คน  เลือกได้ 1 คน

หมายเลข 1 นางนวลพรรณ  ล่ำซำ 68 คะแนน #นายกสมาคม

หมายเลข 2 นายวรงค์  ทิวทัศน์ 2 คะแนน

หมายเลข 3 นายพยุริน  งามพริ้ง 0 คะแนน

หมายเลข 4 นายธนศักดิ์  สุระประเสริฐ 1 คะแนน

หมายเลข 5 นายคมกฤช  นภาลัย 0 คะแนน

#บัตรเสีย 1

#ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1

- ตำแหน่ง อุปนายก  มีผู้สมัคร 18 คน  เลือกได้ 5 คน

หมายเลข 1 นายวิลักษณ์ โหลทอง 67 คะแนน #อุปนายก

หมายเลข 2 นายปวิณ ภิรมย์ภักดี 66 คะแนน #อุปนายก

หมายเลข 3 นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ 68 คะแนน #อุปนายก

หมายเลข 4 ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน 68 คะแนน #อุปนายก

หมายเลข 5 นายอรรณพ สิงห์โตทอง 69 คะแนน #อุปนายก

หมายเลข 6 นายยรรยง อัครจินดานนท์ 4 คะแนน

หมายเลข 7 นายอนุชิต กุลวานิช 2 คะแนน

หมายเลข 8 นายคุณาชา ไชยชุมพร 2 คะแนน

หมายเลข 9 นายชัยวัฒน์ แก้วผลึก 0 คะแนน

หมายเลข 10 นายรักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ 0 คะแนน

หมายเลข 11 นายเฉลิมวุฒิ สง่าพล 3 คะแนน

หมายเลข 12 นายชัยกร ชัยมงคลยศ 0 คะแนน

หมายเลข 13 นายสุโชค เลิศวัฒนาโกเมศ 0 คะแนน

หมายเลข 14 นายสินาท เฮงสุวนิช 2 คะแนน

หมายเลข 15 นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ 1 คะแนน

หมายเลข 16 นายยุทธนา ก้อนทอง 1 คะแนน

หมายเลข 17 นายสมนึก ทองแก้ว 1 คะแนน

หมายเลข 18 นายอัคคะไกร มหาศรี 1 คะแนน

#บัตรเสีย 1

#ไม่ประสงค์ลงคะแนน 0

- ตำแหน่ง กรรมการกลาง  มีผู้สมัคร 46 คน  เลือกได้ 13 คน

หมายเลข 1 นางสาวกฤษยา ภู่มงคลสุริยา 66 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 2 ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 63 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 3 พลตำรวจโท สำราญ นวลมา 65 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 4 นาวาอากาศเอก ปิยะพงศ์ ผิวอ่อน 66 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 5 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 64 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 6 นายประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์ 64 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 7 นาวาโท นายแพทย์ พรเทพ ม้ามณี 65 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 8 นายธนวัชร นิติกาญจนา 63 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 9 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร 66 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 10 นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย 63 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 11 นายกุดั่น สุขุมานนท์ 62 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 12 นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ 64 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 13 นายมิตติ ติยะไพรัช 65 คะแนน #กรรมการกลาง

หมายเลข 14 นางสาวธีรณา เศรษฐสมภพ 3 คะแนน

หมายเลข 15 นายวิศิษฐ์ กาญจโนภาศ 3 คะแนน

หมายเลข 16 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 4 คะแนน

หมายเลข 17 นายพงษ์กฤษณ์ โอถาวร 2 คะแนน

หมายเลข 18 นายนภดล ร่มโพธิ์ 3 คะแนน

หมายเลข 19 ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 4 คะแนน

หมายเลข 20 นายดิฏฐชัย จันทร์คุณา 2 คะแนน

หมายเลข 21 ดร.พิทักษ์ชน โชติกมลพงศ์ 4 คะแนน

หมายเลข 22 นางสาวนิษฐา ชยะกฤตย์ 1 คะแนน

หมายเลข 23 นางสาววรัญรดา ชยะกฤตย์ 2 คะแนน

หมายเลข 24 นายประสิทธิ์ แจ้งถิ่นป่า 0 คะแนน

หมายเลข 25 นายณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด 0 คะแนน

หมายเลข 26 นายพีรพล เอื้ออารียกูล 2 คะแนน

หมายเลข 27 นายพรชัย พยนต์ภาค 0 คะแนน

หมายเลข 28 นายวรเดช ภูประไพ 2 คะแนน

หมายเลข 29 นายพิชัย คงศรี 0 คะแนน

หมายเลข 30 นายเชิดชัย สุวรรณนัง 0 คะแนน

หมายเลข 31 นายโกสินทร์ อัตตโนรักษ์ 2 คะแนน

หมายเลข 32 นายกณิศ สงวนวงศ์ 0 คะแนน

หมายเลข 33 นายรุ่งวิทย์ แจ้งสว่าง 0 คะแนน

หมายเลข 34 นางสาวสุรีวงษ์ นามวงษ์ 2 คะแนน

หมายเลข 35 นายรุ่งรัฐ จิตตการ 1 คะแนน

หมายเลข 36 นายอภิชาติ จันทร์หอม 1 คะแนน

หมายเลข 37 นายเทิดศักดิ์ ใจมั่น 5 คะแนน

หมายเลข 38 นายไพศาล ชโนวรรณ 1 คะแนน

หมายเลข 39 นายภานพ ใจเกื้อ 3 คะแนน

หมายเลข 40 นายปารุส สุระประเสริฐ 2 คะแนน

หมายเลข 41 นายชัยพร ออฟูวงศ์ 2 คะแนน

หมายเลข 42 นายนันทพล ชูเวสศิริพร 1 คะแนน

หมายเลข 43 นายสาวิน จรัสเพชรานันท์ 2 คะแนน

หมายเลข 44 นายยุทธนา ทวีสรรพสุข 2 คะแนน

หมายเลข 45 นายสุรเชษฐ์ จรัสเพชรานันท์ 2 คะแนน

หมายเลข 46 นายบุญพบ ประพฤติ 1 คะแนน

#บัตรเสีย 1

#ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2ที่มาของภาพ : siamsport
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport