ส.บอลประกาศทางการวันเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ 8 ก.พ.หน้า

กำหนดแล้ววันที่ 8 ก.พ.67 เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล เวลา 13.00 น. ชั้น 2 ตึก FA โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 9 ธ.ค. 2566 โดยคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้าทำหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการ เนื่องจากนายกสมาคมแสดงความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30 น.  จะทำให้สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งด้วย 

 สภากรรมการ จึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จการ โดยกำหนดให้ใช้ชั้น 2 ของที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (แห่งใหม่ด้านหลังราชมังคลากีฬาสถาน) เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่เพื่อการเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว 

 อนึ่ง เนื่องจากองค์คณะตุลาการจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 10 มีนาคม 2567 จะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณาวินัยมารยาทตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ดังนั้น สภากรรมการ จึงมีมติให้เลือกตั้งองค์คณะตุลาการไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อมิให้สโมสรสมาชิกต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสองคราว โดยกำหนดให้องค์คณะตุลาการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เข้าทำหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป  

 ทั้งนี้ ในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครและการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ จัดส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งมายังอีเมล [email protected] ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-17.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ www.fathailand.org จึงประกาศให้สโมสรสมาชิกทราบโดยทั่วกัน


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport