"หัวหินวิทยาลัย" คว้าชัย "ฟุตบอล-บาสเกตบอล" กีฬารร.ธนาคารออมสิน

"หัวหินวิทยาลัย" คว้าชัย "ฟุตบอล-บาสเกตบอล" ศึก "กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน" ระดับจังหวัด (สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบ-ราชบุรี)

ผลการแข่งขัน "กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวม 4,600,000 บาท เป็นการแข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอล ระดับจังหวัด (สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบ-ราชบุรี) โดยใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก

ประเภทฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นการแข่งขันในรอบจังหวัดประจวบคีรีจันธ์ แข่งขันที่สนามโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 

 • โรงเรียนธนาคารออมสิน ชนะ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 3-2
 • โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จับฉลากชนะบายรอบแรก
 • โรงเรียนธนาคารออมสิน แพ้  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0-1 ที่จังหวัดสมุทรสาคร 

แข่งขันที่สนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร: 

 • โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เอาชนะ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 4-1
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ชนะ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 4-0
 • โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย แพ้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 0-1

สำหรับผลการแข่งขันจังหวัดราชบุรี 

 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จับฉลากชนะบายรอบแรก
 • โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ชนะ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 2-0
 • โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ชนะ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 3-0
 • โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จับฉลากชนะบายรอบแรก
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ชนะ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 5-1
 • โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ชนะ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 4-0
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี แพ้ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 0-1

ผลการแข่งขันที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

 • โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จับฉลากชนะบายรอบแรก  

ผลการแข่งขันที่จังหวัดเพชรบุรี

 • โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เอาชนะ โรงเรียนคงคาราม ไป 2-1

ผลการแข่งขันประเภท บาสเกตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระดับจังหวัด แข่งขันที่สนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จับฉลากชนะบายรอบแรก
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ชนะ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 51-21
 • โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ชนะ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 78-12
 • โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย จับฉลากชนะบายรอบแรก
 • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ชนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 33-30
 • โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ชนะ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 109-14
 • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย แพ้ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 41-91 คะแนน

ผลการแข่งขันในระดับจังหวัดสมุทรสงคราม แข่งขันที่ สนามโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

 • โรงเรียนถาวรานุกูล แพ้ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 44-62
 • โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จับฉลากชนะบายรอบแรก
 • โรงเรียนศรัทธาสมุทร ชนะ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 66-29 คะแนน

ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แข่งขันที่สนามโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

 • โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จับฉลากชนะบายรอบแรก
 • โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ชนะ โรงเรียนทับสะแก 71-22,
 • โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ชนะ โรงเรียนธนาคารออมสิน 36-30
 • โรงเรียนอรุณวิทยา จับฉลากชนะบายรอบแรก
 • โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม แพ้ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 20-68
 • โรงเรียนกุยบุรีวิทยา แพ้ โรงเรียนอรุณวิทยา 18-23
 • โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ชนะ โรงเรียนอรุณวิทยา 60-28 คะแนน

 ขณะที่จังหวัดเพชรบุรี ตัวแทนได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport