"ทนายนพ"จัดศึกดวลแข้งกระชับสัมพันธ์"ทนายพัทยา-แปดริ้ว"

"ทนายนพ" ดร.ธนพล คงเจี้ยง พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ทนายพัทยา กับ ทนายแปดริ้ว เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 ก.ค. 2566 ที่สนามฟุตบอล 889 พัทยา ชลบุรี โดยได้รับการประสานงานจาก นายธนเสฏฐ์ ตุ้มทอง ประธานสภาทนายความพัทยา และ นายชัยวัฒน์ ศรีคชา ประธานสภาทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในกิจกรรมดังกล่าว มีการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสคู่พิเศษ ระหว่างทีม vip ดร.ถวัลย์ พบ ทีมยุติธรรมพัทยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านสุกัญญา เวศยาสิรินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา, ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร อดีตนายกสภาทนายความ, ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อดีตอุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล อดีตนายทะเบียนสภาทนายความ, ดร.กิตติมา สิริศุภชัย อดีตกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ, นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพศาล ยศธรกีรติ ประธานสภาทนายความจังหวัดยโสธร, รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายวิทยา วัฒนะ ประธานสภาทนายความจังหวัดนางรอง, นายวุฒิกาญจน์ กุลสุวรรณ ประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ , นายบุญประเสริฐ นวลสาย ประธานสภาทนายความจังหวัดศรีสะเกษ , นายนราธิป สิงขรอาสน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดชัยภูมิ , นายจตุรงค์ จักสาน ประธานสภาทนายความจังหวัดปราจีนบุรี, นายพรเทพ ฤทธิโพธิ์, นายธีรวุฒิ วชิรมโนวาทย์ ประธานชมรมฟุตบอลนครราชสีมา , นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี อดีตที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติ

สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ทั้ง 2 คู่ ปรากฎว่า  คู่ทนายพัทยา เสมอ ทนายแปดริ้ว 2-2 และ คู่อาวุโส ทีมยุติธรรมพัทยา ชนะ ทีม vip ดร.ถวัลย์ 3-0 ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลเป็นไปด้วยความสนุกสนานและราบรื่น แม้ในขณะการแข่งขันสภาพอากาศไม่เป็นใจมีฝนตกตลอดเวลา แต่ก็หาได้ทำให้กิจกรรมดังกล่าวสะดุดหยุดลงแต่ประการใด โดยหลังจากการแข่งขันสิ้นสุด ฝ่ายจัดการแข่งขันพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารพบปะสังสรรค์พูดคุยกันภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่น ที่ลานจัดกิจกรรม สนามฟุตบอล 889 พัทยา 

ทนายนพ ธนพล คงเจี้ยง เผยว่า การจัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีในครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 7(3) คือ ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ และการจัดการแข่งขันในลักษณะดังกล่าวนี้ ยังทำให้ทนายความทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย พัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ทั้งยังสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

ก่อนสิ้นสุดกิจกรรม ทนายนพ ธนพล คงเจี้ยง ได้กล่าวขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติรวมถึงผู้เข้ารับการแข่งขันทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรม และยังกล่าวต่ออีกว่า ตนจะพยายามศึกษาแนวทางเพื่อต่อยอดผลพวงจากการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี เชื่อมโยงกีฬาฟุตบอล และกีฬาอื่นๆ กับหลายหลากภารกิจ ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องทนายความ และสภาทนายความ ในโอกาสต่อไป


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport