เตรียมพร้อม! วิ่งท้าลมหนาวยูเมะพลัสลำพูนฮาล์ฟมาราธอน25 ธ.ค.นี้

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส, การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเทศกาลแข่งขันวิ่ง "ยูเมะ พลัส ลำพูน ฮาล์ฟ มาราธอน 2022" (Umay+ Lamphun Half Marathon 2022) วิ่งแบบลำพู๊น ลำพูน งานวิ่งสนามสุดท้ายของปีในซีรีส์ Umay+ Thailand RING 21.1 Series 2022 ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 25 ธันวาคม 65 ทั้งหมด 2 ระยะทาง คือ 21.1 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ออกสตาร์ต ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  

คุณจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เทศกาลการแข่งขันวิ่ง ยูเมะ พลัส ลำพูน ฮาล์ฟ มาราธอน 2022 ในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานวิ่งถนนของซีรีส์ Thailand RING 21.1 บนพื้นที่เมืองรองของภาคเหนือ ที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรม รวมถึงเป็นสนามแข่งขันที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นับเป็นอีกหนึ่งมิติที่ช่วยสร้างสีสันให้กับเมืองเป็นอย่างดี และด้วยความนิยมในการออกกำลังกายซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัดลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียงจึงเป็นกิจกรรมที่ทางเมืองยินดีเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันวิ่งดังกล่าว โดยทางหน่วยงานได้มีความร่วมมือกับทางผู้จัดและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อร่วมกันบูรณาการงานในครั้งนี้ให้ออกมาประทับใจกับนักวิ่ง และผู้มาเยือนทุกคน

คุณชาตชัย เลิศบรรธนาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการปี 2022 กล่าวว่า เทศกาลการแข่งขันวิ่ง ยูเมะพลัส ลำพูน ฮาล์ฟ มาราธอน 2022 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับนโยบายการบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องของ SDGs คือ การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีผ่านการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน และการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านแคมเปญ "EASY RUN" คือ การทำความสะอาดบริเวณรอบๆ พื้นที่ก่อนและหลังการแข่งขัน ในกิจกรรม กิจกรรม Clean the Town และรณรงค์ให้นักวิ่งทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายในงานวิ่ง ไม่สร้างขยะ ลด ละ และเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง ซึ่งตรงกับค่านิยมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำพูน

คุณสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรี จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การแข่งขันวิ่ง  ยูเมะพลัส ลำพูน ฮาล์ฟ มาราธอน 2022 ณ จังหวัดลำพูน ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นสถานการณ์ภายหลังวิกฤติโรคระบาดโควิด ซึ่งเกิดผลกระทบทั่วโลก และเช่นเดียวกันกับจังหวัดลำพูนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว การกลับมาของงานนี้ซึ่งเหมือนเป็นหนึ่งในเทศกาลประจำปีของจังหวัด นำมาซึ่งความตื่นตัวของผู้แข่งขัน ผู้ติดตาม และ ชาวลำพูน ผมในฐานะผู้รับผิดชอบสถานที่โดยตรง ได้มีการเตรียมการและบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน เพื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนและท้องถิ่น ถือเป็นการสร้างสีสันปลุกเมืองให้มีชีวิตชีวา และเปิดรับให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์ใหม่จากพัฒนาการของเมืองลำพูนตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมา

นางสาวจงรัก  สีลาโพธิ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การแข่งขันในระยะฮาล์ฟมาราธอนครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญ ที่จะเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาอาชีพ นักกีฬาสมัครเล่น และผู้สนใจได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อแสดงศักยภาพของบุคคล และเป็นการสร้างสีสัน ปลุกสังคม และเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมกีฬามวลชลรวมไปถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกในอีกหลากหลายมิติ ซึ่งเป็นพันธกิจหน้าที่สำคัญของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งด้านความเป็นเลิศด้านเส้นทางและการแข่งขันให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ และส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถบนเวทีของการจัดการแข่งขันกีฬาที่มีมาตรฐาน

พลตรีอาณัติ รัตนพล ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันวิ่ง ยูเมะพลัส ลำพูน ฮาล์ฟ มาราธอน 2022 ได้มีการวัดเส้นทางตามระเบียบของจากการวัดโดยสมาพันธ์กรีฑานานาชาติ (World Atheletics) ซึ่งเป็นการส่งเสริมวงการวิ่งผ่านการสร้างมาตรฐานโลกจากเส้นทางระยะ 21.1 กม. และยกระดับสนามวิ่งในประเทศไทย เป็นการปูทางการยกระดับไปสู่การแข่งขันระดับโลกในอนาคต นับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างเมืองเพื่อเป็นจุด

ดึงดูดให้เกิดการแข่งขันของเหล่านักกีฬาอาชีพ และนักกีฬาสมัครเล่นที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน นำไปสู่การหลั่งไหลจากนักกีฬา ผู้ติดตาม ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่เกิดการแข่งขัน เกิดการปลุกเมืองและผลกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายไปยังพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านสายตาของผู้เข้าร่วมได้อีกมิติหนึ่ง  

คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์  Race Founder & Race Director กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นการปลุกเมืองผ่านการวิ่งบนเส้นทางที่สวยงาม และนำเสนอเส้นทางที่ออกสู่สายตาของนักวิ่งทุกท่านที่เข้าร่วมงานนี้ พัฒนาการของสนามวิ่งในครั้งนี้มีด้านการสร้างมาตรฐานของเส้นทาง การจัดการแข่งขัน ความปลอดภัยต่างๆ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทำให้มีผู้คนเข้าร่วมงานจำนวนมาก เกิดความหลากหลายของผู้เข้าร่วมเกิดเป็นอีกสีสันหนึ่งที่น่าสนใจของเมือง  การเข้ามาของนักกีฬา ผู้ติดตาม และ นักท่องเที่ยว และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่นานาชาติจะเล็งเห็นถึงศักยภาพทางด้านกีฬาของไทย ทั้งความสวยงาม ของพื้นที่เพื่อการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นจุดดึงดูดให้นักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันในประเทศไทย และส่งเสริมให้วงการกีฬาตื่นตัว ซึ่งล้วนแต่ส่งผลดีต่อ เมืองและตัวนักกีฬาเองทั้งสิ้น

ทั้งนี้ งานวิ่ง "ยูเมะพลัส ลำพูน ฮาล์ฟ มาราธอน 2022" เป็นการสานต่อความสำเร็จสนามสุดท้ายของปีในซีรีส์ Umay+ Thailand RING 21.1 Series 2022 ต่อจากสนามแรก "ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน 2022" ที่จังหวัดเชียงราย และ "บางกอก มิดไนท์ มาราธอน 21.1 2022" ที่กรุงเทพฯ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Lamphun Half Marathon (www.facebook.com/lamphunhalfmarathon)ightmarathon)


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport