นายกเมืองพัทยาแจงผู้รับเหมาทิ้งงานทำศูนย์กีฬาตะวันออกสร้างไม่เสร็จ

ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา แจงกรณีศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ที่ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณกว่า 774 ล้านบาท สร้างมาแล้ว 14 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จ แถมทรุดโทรม ปล่อยวัชพืชรกร้าง จนกลายประเด็นบนโลกออนไลน์ รับเกิดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้างในเฟส 3 ทำให้สร้างไม่เสร็จในปีงบประมาณ 2564 จนเกิดการฟ้องร้องและงานก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป ยันเมืองพัทยาเตรียมเสนองบเพิ่มเติมราว 249 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 3 ปี (2565-2567) เพื่อก่อสร้างในเฟส 3 ต้นปี 2566 คาดใช้เวลา 2 ปี จึงจะแล้วเสร็จ

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ออกมาชี้แจงกรณีเรื่องศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกทรุดโทรม สนามบอล 14 ปียังไม่แล้วเสร็จ โดยปล่อยวัชพืชขึ้นรกร้าง ตามที่มีการตั้งประเด็นในสื่อโซเชี่ยลต่างๆว่า หลังจากที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา ก็ได้มีการสานต่อโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกๆ ปัญหา

นายปรเมศวร์ เผยอีกว่า โครงการดังกล่าวได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 เฟส ด้วยงบประมาณ 774 ล้านบาท โดยในเฟสที่ 1 เป็นการดำเนินงานโครงสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลฝั่ง 5,000 ที่นั่ง และงานปรับพื้นที่ภายในโครงการ รวมถึงงานพื้นสนามฟุตบอล ด้วยงบประมาณปี 2551-2553 จำนวน 89.5 ล้านบาท

เฟสที่ 2 เมืองพัทยาได้ขอรับการสนับสนุนความร่วมมือไปยังกองทัพบกเพื่อดำเนินการก่อสร้าง และได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลพัฒนาที่ 1 (กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์) เป็นผู้ดำเนินการ ด้วยงบประมาณ ปี 2557-2560 จำนวน 537 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างอัฒจันทร์ประธาน งานระบบไฟฟ้า ประปา ฝั่งประธาน 10,000 ที่นั่ง และฝั่ง 5,000 ที่นั่ง

เฟสที่ 3 เป็นการก่อสร้างหลังคาฝั่งอัฒจรรย์ประธาน งานก่อสร้างอัฒจันทร์ฝั่ง 2,500 ที่นั่ง ฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ งานถนน ที่จอดรถ ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร และงานครุภัณฑ์ งบประมาณปี 2561-2564 จำนวน 398 ล้านบาท โดยได้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 143.2 ล้านบาท และเกิดปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงานไป ทำให้การก่อสร้างในเฟส 3 ล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งเมืองพัทยาเองก็ได้ดำเนินการตามสัญญาโดยยึดเงินประกัน 10 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 38 ล้านบาท และฟ้องร้องเรียกค่าปรับกับผู้รับจ้าง โดยขณะนี้ได้เงินประกันคืนแล้วจำนวน 19 ล้านบาท และอยู่ในขั้น

ตอนของกระบวนการทางกฎหมาย

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการประเมินงานโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 65 เพื่อสรุปผลการประเมินโครงการฯ ซึ่งผู้บริหารเมืองพัทยาได้เห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ ที่พิจารณาที่จะจ้างใหม่ เมืองพัทยาจึงจำเป็นต้องเสนองบประมาณเพิ่มเติม เป็นงบผูกพัน 3 ปี (2565-2567) เพื่อให้การก่อสร้างในเฟสที่ 3 แล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 249 ล้านบาท ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเมืองพัทยาก่อน จึงจะดำเนินงานต่อในทันทีในช่วงต้นปี 2566 คาดว่าใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปีเศษจึงจะแล้วเสร็จที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport