กกท. ลงนาม ม.เชียงใหม่ ผนึกกำลังยกระดับด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมี นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และ คณะผู้บริหาร กกท. ร่วมในพิธี ที่ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ เมื่อ 9 ธ.ค.65

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานงาน เพื่อการพัฒนากีฬาของประเทศไทยไปสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และแผนร่าง ฉบับที่ 7 ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนากีฬาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ที่จะเป็นรากฐานไปสู่กีฬาอาชีพ ในสังคมโลกปัจจุบันมีการยอมรับอย่างแพร่หลายว่า วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนให้การพัฒนากีฬาเป็นไปอย่างมีระบบ รวมถึงการพัฒนานักกีฬา บุคลากรทางการกีฬาทั้งประเทศ 

การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีศักยภาพและความพร้อมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อร่วมกันพัฒนาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในส่วนของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีทั้งองค์ความรู้ มีบุคลากร มีเครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่สำหรับการพัฒนากีฬาอย่างมีประสิทธิภาพให้ความร่วมมือในการพัฒนากีฬาของชาติมาโดยตลอด และพร้อมสำหรับการผลักดันให้มีการพัฒนางานทางด้านวิชาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ผู้ว่าการกกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า การประสานความร่วมมือระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา ไปใช้พัฒนาความรู้และขีดความสามารถของนักกีฬา รวมทั้งบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึง พัฒนากิจกรรมทางวิชาการให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติก้าวสู่การเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาในระดับเอเชียต่อไปที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport