กลุ่มอันดามันยันพร้อมจัดซีเกมส์2025ชูจุดขายเมืองท่องเที่ยวยกระดับกีฬาอาเซียน

กลุ่มจังหวัดอันดามัน ตรัง, กระบี่ และภูเก็ต ประกาศพร้อมทำหน้าที่เจ้าภาพกีซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2025 ชูจุดขายเมืองท่องเที่ยวหวังยกระดับกีฬาภูมิภาคอาเชียน ตอบโจทย์การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจฯ

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะที่ปรึกษาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ตรัง เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รวมทั้งกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปี ค.ศ. 2025 และการกีฬาแห่งประเทศไทยมีหนังสือเพื่อเชิญจังหวัดที่มีความพร้อมและประสงค์จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการนั้น ในฐานะที่จังหวัดกลุ่มอันดามันซึ่งประกอบด้วยจังหวัดตรัง กระบี่ และภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดหรือเมืองที่เสนอตัวและประกาศความพร้อมในมิติต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน สำหรับเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ว่า จากความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะขออาสาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ถือว่าเป็นเกมอันสุดยอดของชาวอาเซียนนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะทำงานได้มีการวางแผนเตรียมการและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งถอดบทเรียนอันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าภาพของชาติต่างๆ ในหลายครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอความพร้อมต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะอนุกรรมการพิจารณาเมืองเจ้าภาพฯ

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ เผยต่อไปว่าล่าสุดจากการประสานและติดตามความคืบหน้าจากผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรังพบวันนี้ว่ากลุ่มจังหวัดอันดามันพร้อมแล้วและหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเมืองเจ้าภาพกลุ่มจังหวัดอันดามันจะนำศักยภาพที่พร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา โครงสร้างขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปโดยเฉพาะที่พัก การคมนาคม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

"ที่สำคัญคือการยกระดับการจัดจัดการแข่งขันให้มหกรรมกีฬาของชาวอาเชียนเป็นเกมคุณภาพมาตรฐานสากลสอดคล้องกับยุคดิจิทัล และเหนืออื่นใดคือการสร้างความประทับให้กับชาติสมาชิกที่มาเยือนตอบโจทย์การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้การกีฬาและการท่องเที่ยว จุดขายที่สำคัญที่คาดว่าจะเป็นจุดเด่นสำคัญของกลุ่มจังหวัดอันดามันนอกจากโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันแล้วการท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมิติที่จะดึงดูดความสนใจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศและชุมชนได้อย่างน่าสนใจยิ่ง" ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport