ศาลยุติธรรมจัดงานเดิน-วิ่งชมวัง COJ RUN WALK รอบเกาะรัตนโกสินทร์

แห่ร่วมคึกคัก กิจกรรม "เดิน-วิ่งชมวัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์

 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 67 ที่ผ่านมา ที่ศาลฎีกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "เดิน-วิ่งชมวัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยนางสุวิชา นาควัชระ ประธานศาลอุทธรณ์,นายอําพันธ์ สมบัติสถาพรกุลรองประธานศาลฎีกา ,สาคร ตั้งวรรณ วิบูลย์รองประธานศาลฎีกา ,นางสาวสิริกานต์ มีจุล รองประธานศาลฎีกา,กิตติพงษ์ ศิริโรจน์ รองประธานศาลฎีกา,นายกษิดิศ มงคลศิริภัทรารองประธานศาลฎีกา, นายธนิต รัตนะผล รองประธานศาลฎีกา

เดิน-วิ่งชมวัง

 นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ,ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ชมรมคู่สมรสตุลาการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,872 คน มีการเดินเพื่อสุขภาพ 3.25 กิโลเมตร และการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10.4 กิโลเมตรทั้งประเภทชาย-หญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 60 ปี และรุ่นตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้เข้าเส้นชัย 3 อันดับแรกของแต่ละประเภทการวิ่ง ประธานศาลฎีกามอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลอีกด้วย

เดิน-วิ่งชมวัง COJ RUN WALK รอบเกาะรัตนโกสินทร์

 อนึ่ง กิจกรรมเดิน-วิ่งชมวังเฉลิมพระเกียรติฯ นี้เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของศาลยุติธรรม โดยรายได้ในการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบสมทบทุนให้กับมูลนิธิปกเกล้าตุลาการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ต่อไป

เดิน-วิ่งชมวัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport