กรมพลศึกษาหนุนจัดกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านที่สุราษฎร์

กรมพลศึกษา จัดแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความร่วมมือและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่

จ่าเอก ดร.ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ภายใต้โครงการส่งเสริมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

โดยมี นายอุทัย เทือกสุบรรณ นายอำเภอบ้านนาสาร, นางสาวอรวรรณ เสนาะกรรณ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ว่าที่ร้อยตรี นรภัทรแย้มสรวล ผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการสัมพันธ์ กรมพลศึกษา, นายเสกสรรค์ ดำกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์, นางสาววิมลมาศ โลหุตางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองทวด, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ คณะนักกีฬา และประชาชนบริเวณโดยรอบ ร่วมในพิธี  ที่โรงเรียนบ้านเหมืองทวด ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

ทั้งนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ภายใต้ โครงการส่งเสริมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ประจำปีปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองต่อพระประสงค์ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการรักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ชุมชน และเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค. อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ด้วยการ เข้าร่วมหรือประกอบกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน และส่งเสริมการจัดประกวดนันทนาการ การแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน หรือศิลปะการแสดงอื่น ๆ อันเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น และยังเป็นการประสานความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้เกิดความรัก สมัครสมานสามัคคี เอื้ออารี มีน้ำใจนักกีฬา ก่อเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

ปีนี้กิจกรรมดังกล่าว จัดแข่งกีฬาสากล 3 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน ทีมชาย, วอลเลย์บอล ทีมหญิง, เปตอง ทีมผสม ด้านกีฬาพื้นบ้านจัด 4 ชนิด ประกอบด้วย ลากกาบหมาก, วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน, วิ่งผลัดกระสอบ และ ชักเย่อ ในส่วนของนันทนาการ มี 2 กิจกรรม  คือประกวดกองเชียร์ และประกวดร้องคาราโอเกะ ประเภท ชาย-หญิง โดยมี คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 1,2,3,4 จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน เข้าร่วม ทั้งนี้ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขันจะยังเป็นผู้ที่คว้า ถ้วยพระราชทานฯ

สำหรับผลการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ กีฬาสากล 3 ชนิด  ฟุตบอล 7 คน ทีมชาย ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช,  วอลเลย์บอล ทีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช,  เปตอง ทีมผสม ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนผลกีฬาพื้นบ้านจัด 4 ชนิด  ลากกาบหมาก ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช, วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช, วิ่งผลัดกระสอบ ชนะเลิศ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช, ชักเย่อ ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนของนันทนาการ มี 2 กิจกรรม   ประกวดกองเชียร์  ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ประกวดร้องคาราโอเกะ ประเภท ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ประกวดร้องคาราโอเกะ ประเภท หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้หมู่บ้านที่ได้รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม และได้ครองถ้วยพระราชทานได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport