ญี่ปุ่น,จีนพร้อมร่วมพัฒนากีฬาอาเซียน-เวียดนามเสนอจัดกีฬานร.อาเซียนปี66

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 (SOMS-13) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นและจีน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากีฬาในภูมิภาคอาเซียน ที่ห้องอังสนาบอลรูม โรงแรมอังสนา ลากูน่า จ.ภูเก็ต เมื่อ 28 ต.ค.65 โดยมี  มร.โยชิตากะ โฮชิโน อธิบดีกรมการกีฬาของประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น, นางสาวซ่ง เสี่ยวยิ่ง รองอธิบดีกรมการต่างประเทศ ด้านการกีฬาของประเทศจีน ในฐานะผู้แทนฝ่ายจีน และเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ร่วมประชุม

สำหรับวาระการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 สมัยพิเศษ ว่าด้วยสตรีกับกีฬา ครั้งที่ 3 สาระสำคัญของการประชุมคือการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีด้านกีฬาอาเซียน เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสแสดงศักยภาพความเป็นเลิศด้านกีฬา และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5  เพื่อวางแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านกีฬาอาเซียน การส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านกิจกรรมด้านกีฬา รวมถึงการพัฒนาขีดสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความเป็นเลิศด้านกีฬาอาเซียนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตามแผน Sport for Tomorrow” (SFT) ของประเทศญี่ปุ่น 

ทั้งนี้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน-จีน ครั้งที่ 1 เป็นการหารือร่วมกันระหว่างอาเซียน กับจีน เพื่อแสดงเจตจำนงในการเข้ามาร่วมพัฒนาด้านการกีฬาของอาเซียน เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาทั้งในระดับเด็ก เยาวชน และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่จะได้รับความร่วมมือและพัฒนาจากมหาอำนาจด้านกีฬาของเอเชียอย่างประเทศจีน ส่วนแผนการการพัฒนากีอาเซียนกับจีน จะมีการประชุมเพื่อหากรอบความร่วมมือในครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีวาระที่น่าสนใจในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ครั้งนี้ (SOMS-13) คือการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งอาเซียน หรือ อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 12 โดยประเทศเวียดนาม จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันของเวียดนาม จะต้องรอประชุมเพื่อขออนุมัติจัดการแข่งขันและประชุมหาข้อสรุปรายละเอียดการจัดการแข่งขันในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2565 กับทางรัฐบาลเวียดนาม ก่อนที่จะแจ้งให้คณะกรรมการสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน (ASSC) อีกครั้งหนึ่งที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport