4 หน่วยงานมอบเงินสนับสนุน ส.กีฬาทางน้ำรวมงบกว่า 29 ล้านบาท

สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2566 พร้อมรับมอบเงิน หนุนจาก 4 บริษัท รวมเงินสนับสนุน 29 ล้านบาท รวมถึงการชี้แจงผลงานภาพรวมของสมาคมทั้งหมด

 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ปฎิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา พร้อมด้วย พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคมฯ และสโมสรสมาชิก ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเกินครึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 

 ก่อนจะเริ่มประชุม พลเอกศิริชัย ได้รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ในปี พ.ศ. 2567 จากผู้สนับสนุนจำนวน 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน 15 ล้านบาท, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน 10 ล้านบาท, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ กัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน 2 ล้านบาท และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน 2 ล้านบาท รวมเงินสนับสนุน 29 ล้านบาท 

 สำหรับการประชุมมีวาระเพื่อทราบ ซึ่งได้มีการแถลงผลการดำเนินการประจำปี 2566 ด้านการบริหาร ผลการประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศในปี 2566 โดยได้รับการประเมินผลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเต็ม 5 คะแนน และในส่วนของการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) สหพันธ์กีฬาทางน้ำโลก (World Aquatics) ได้ประเมินให้การปฎิบัติของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ อยู่ในระดับเกณฑ์ดี ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์กีฬาทางน้ำโลกเพิ่มขึ้น 

 ส่วนผลการดำเนินงานของฝ่ายกีฬา ประจำปี 2566 สมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา นักกีฬาว่ายน้ำทำผลงานได้ 4 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง ทีมกีฬาโปโลน้ำหญิงคว้าเหรียญทอง เป็นแชมป์ซีเกมส์ 4 สมัย ส่วนทีมโปโลน้ำชายได้เหรียญทองแดง และการส่งนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 45th SEA Age Group Swimming Championships 2023 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กีฬาว่ายน้ำได้ 17 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน และ 44 เหรียญทองแดง กีฬาโปโลน้ำ ทีมหญิงได้เหรียญทอง และทีมชายได้เหรียญเงิน ส่วนกีฬากระโดดน้ำ ทำผลงานได้ 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน นอกจากนี้การดำเนินโครงการพิเศษว่ายน้ำเพื่อชีวิต และโครงการลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ในปีที่ผ่านมา สามารถสอนเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและเสี่ยงกับการจมน้ำ ให้สามารถลอยตัวได้ ว่ายน้ำได้ รวม 7,383 คน 

 ในวาระแถลงกิจกรรมสมาคมฯ ภายในปี 2567 สมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติจำนวนหลายรายการ อาทิเช่น การแข่งขันรายการ World Aquatics Championships ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ การแข่งขันรายการ 11th Asian Age Group Championships ณ เมืองนิวคลาร์ก สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และวางแผนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศฝรั่งเศส และการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเยาวชนระดับอาเซียนรายการ 46th SEA Age Group Swimming Championshipsในช่วงเดือนธันวาคม 2567 อีกด้วย

  นอกจากนั้น มีวาระแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เนื่องจากสมาคมฯ ได้เปลี่ยนชื่อจาก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เป็น สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย จึงมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อบังคับสมาคมฯ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานของ World Aquatics และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติของการกีฬาแห่งประเทศไทย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport