ฟันดาบไทยมุ่งพัฒนาผู้ฝึกสอนหวังกระจายทั่วทุกภูมิภาค

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย จับมือ ม.การกีฬาแห่งชาติ ร่วมพัฒนาผู้ฝึกสอนกระจายทั่วภูมิภาคไทย ยกระดับไปสู่ระดับนานาชาติ

พล.อ.ชาญชัย ยศสุนทร เลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ผศ.อเนชา เพียรทอง ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา และกิจการพิเศษ ม.การกีฬาแห่งชาติ (มกช.) ร่วมในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบระดับชาติ Level B ระหว่างวันที่ 4-10 มี.ค.67 ที่โรงแรม เดอะ แซนด์ บีช พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 มี.ค.67 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จาก ม.การกีฬา และชมรมกีฬาฟันดาบจังหวัดต่างๆ จากทุกภูมิภาคของประเทศ 

สำหรับการอบรมครั้งนี้มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดกีฬาฟันดาบ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ ในการพัฒนากีฬาฟันดาบอย่างมีมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างฐานราก ให้กีฬาฟันดาบ กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศ เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมจากเด็ก เยาวชนและประชาชน ซึ่งจะทำให้สมาคมฯ มีทรัพยากรในการแข่งขันสู้กับประเทศต่างๆได้ในอนาคต


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport