ส.อีสปอร์ตร่วมช่วย'สถานพินิจฯ'เปิดวิชาพัฒนายช.ก่อนกลับสู่สังคม

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดห้องรับรอง ชั้น 6 กระทรวงยุติธรรม เชิญผู้บริหารสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย หารือร่วมกำหนดแนวทางการใช้กีฬาอีสปอร์ตเปิดช่องทางการเรียนรู้วิชาชีพของ “น้อง” ที่อยู่ในสถานพินิจฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพก่อนกลับสู่สังคม

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย โดย นายสันติ โหลทอง นายกสมาคม ร่วมด้วยส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสมาคม นายแสนพล อู่วิเชียร น.ส.ธนาภา ศรีบุญญาบารมี และผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน นายกฤษฎา สุโขวัฒนกิจ ได้นำเสนอแนวทางเชิงสร้างสรรค์ต่อท่านอธิบดีกรมพินิจฯ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ และคณะผู้บริหารส่วนกลาง ถึงความเป็นไปได้ในความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน สนับสนุนให้เยาวชนในสถานพินิจได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับวัย เพื่อเรียนรู้วิชาชีพ ฝีมือแรงงาน ด้วยกีฬาอีสปอร์ต

เบื้องต้นทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นสอดคล้อง และมีเป้าหมายเดียวกัน โดยจะมีการลงนามความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ได้มีความร่วมมือกันจัดโครงการนำร่อง เพื่อทดลองการทำงาน การเข้าร่วมแข่งขันของน้อง ๆ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2565 นี้ โดยได้รับความร่วมมือจากนักกีฬาเกมอีฟุตบอลระดับโปร กว่า 10 คน มาให้คำชี้แนะ เทคนิคการแข่งขันอีกด้วย การเผยแพร่สาธารณะกรมพินิจฯ คำนึงถึงสิทธิเด็กและประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport