"นพ.พิชญา" นำทีมจัดกิจกรรมบางนา Running วิ่งเพื่อโรงพยาบาล

นพ.พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวกิจกรรม "บางนา Running วิ่งเพื่อโรงพยาบาล ครั้งที่ 1" ณ Beat Active @Bitec Buri ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบุรี

งานบางนา Running วิ่งเพื่อโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร, สํานักงานเขตบางนา, สถานีตํารวจนครบาลบางนา และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่จําเป็นในการให้บริการผู้ป่วย พัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใส่ใจในการออกกําลังกาย และรักษาสุขภาพ และเป็นการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จักของประชาชน 

โดยการจัดกิจกรรม "บางนา Running วิ่งเพื่อโรงพยาบาล ครั้งที่ 1" นี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบุรี เป็นจุดปล่อยตัว และจุดเข้าเส้นชัยในการแข่งขัน

กิจกรรมการวิ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และ Fun Run 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 850, 750 และ 500 ตามลําดับ) ใช้ถนนเทพรัตน ด้านนอกศูนย์ฯ เป็นเส้นทางการแข่งขัน 

นักวิ่งทุกท่านเมื่อวิ่งถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญเกียรติยศ นักวิ่งที่ชนะเลิศโอเวอร์ออลประเภท 10 กม. และ 21.1 กม. จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์ไทยรัน https://race.thai.run/bangnarunning2024 หรือที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการแก่ประชาชน แบบผู้ป่วยนอก โดยใช้อาคาร OPD ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีการบริการด้านตรวจรักษาทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม รังสีวินิจฉัย ชันสูตรโรค ทําแผล ฉีดยา และขยายการให้บริการเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของประชาชน ได้แก่ คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกวัคซีน คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คลินิกกายภาพบําบัด

ในปีงบประมาณ 2566 มีประชาชนเข้ารับบริการ 21,009 คน 32,158 ครั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับอนุมัติ งบประมาณโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร จํานวน 2,452,800,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการ ก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2567 ระยะเวลาในการดําเนินการ 900 วัน

ในโอกาสนี้ นพ.พิชญา นาควัชระ ขอขอบพระคุณศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบุรี สําหรับการอนุเคราะห์สถานที่ และขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาการให้บริการและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ผ่านบัญชี ดังนี้ บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร (ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้) ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บัญชี 180-0-27389-4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2180-0201 ต่อ 120


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport