"ทนายนพ" จัดให้ศึกกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ทนายความภาค 3 ภาค 4

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 นายกองตรี ดร. ธนพล คงเจี้ยง นายกสมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของทนายความภาค 3 และ ทนายความภาค 4 ที่สนามกีฬาราชภัฏมหาสารคาม โดยมีการแข่งขันฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเลย์บอลหญิง

โดยมี ประธานสภาทนายความในจังหวัดภาค 4 อาทิเช่น นายเกรียงวิธญ์ โพธิ์ขำใหญ่   ประธานสภาทนายความจังหวัดอุดรธานี นายพงศกรณ์  ตั้งกิตติ์ตระกูล  ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด และประธานสภาทนายความภาค 3  อาทิเช่น นายเชี่ยวชาญ    ศิริศักดิ์เสนา  ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี   นายไพศาล  ยศธรกีรติ  ประธานสภาทนายความจังหวัดยโสธร  นายบุญประเสริฐ  นวลสาย  ประธานสภาทนายความจังหวัดศรีสะเกษ   นายประสิทธิ์ศักดิ์  ฝอยทอง  ประธานสภาทนายความจังหวัดกันทรลักษ์  นายวุฒิกาญจน์   กุลสุวรรณ  ประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์   นายนราธิป  สิงขรอาสน์   ประธานสภาทนายความจังหวัดชัยภูมิ  นายสัมฤทธิ์   แดงมันฮับ   ประธานสภาทนายความจังหวัดสุรินทร์   นายวิทยา   วัฒนะ  ประธานสภาทนายความจังหวัดนางรอง นายสุทธิศักดิ์  ยอดสะเทินประธานสภาทนายความพยัคฆภูมิพิสัยนายธีระวุฒิ  วชิรมโนวาทย์ ประธานชมรมฟุตบอลนครราชสีมา


นอกจากนี้มีนายสมศักดิ์   อัจจิกุล  อดีตนายทะเบียนสภาทนายความ   นายชัยวัฒน์  ศรีคชา  ประธานสภาทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา   นายภูมิเศรษฐ พุทธวงศ์ อดีตประธานทนายความจังหวัดสมุทรปราการ นายสุรสิทธิ์ ทุมทา อดีตประธานทนายความจังหวัดขอนแก่น นายวีรวัฒน์ ทองสุทธิ์ อดีตประธานทนายความจังหวัดกันทรลักษ์ ดร.พีรภัทร  ฝอยทอง  ทนายสุเทพ จันทะแจ่ม ทนายสุภัสสร พันธุ์สมบัติ,ทนายจรัญ แต้มสีคราม,ทนายนิรันดร์ มูลดี,ทนายศศิปรียา  ปะนามะเก,ทนายพงษ์ศุรี สิงห์ชาลี,ทนายจุฑามาศ  ภู่ศุภรปุณยธร,ทนายจตุพงษ์ ปัจจุโสและนายถนัด  ม้วนโคกสูง  กรรมการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย  ทนายความ( มหาสารคาม ) และมีทนายความจากจังหวัดมหาสารคามและทนายความในภาค 3  ภาค 4  มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  โดยมีนายจิระศักดิ์  เอี่ยมดิลก  ประธานสภาทนายความจังหวัดมหาสารคาม  และนายจุลพงษ์ พันธุ์สมบัติ ที่ปรึกษาประธานสภาทนายความจังหวัดมหาสารคาม นางณัฏฐา กรรณสูต เป็นฝ่ายการจัดการแข่งขัน

ซึ่งผลการแข่งขันฟุตบอลชนะเลิศได้แก่ ทีมทนายความจังหวัดอุบลราชธานี  ตะกร้อ  ชนะเลิศได้แก่ทนายความภาค 3  และวอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศได้แก่ทีมทนายความภาค 4


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport