กองทุนพัฒนาสื่อฯแถลงเปิดตัวรายการ “คนต้นแบบกีฬา สร้างแรงบันดาลใจ"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับบริษัท แสนล้านวิชั่น จำกัด โดย นายวันกล้า ขวัญแก้ว หัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬา สร้างแรงบันดาลใจ จัดงานเปิดตัวรายการสารคดี “คนต้นแบบกีฬา สร้างแรงบันดาลใจ” รายการที่นำเสนอเรื่องราวบุคคลต้นแบบจาก 12 นักกีฬา 12 สมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย ถ่ายทอดเรื่องราวนักกีฬาที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม เบญจพัชร ชั้น 2 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

โดยรายการสารคดี “คนต้นแบบกีฬา สร้างแรงบันดาลใจ” มีนักกีฬาที่มาถ่ายทอดเรื่องราว อาทิ “กัปตันช้าง” กฤษดา วงศ์แก้ว, “เทพบิว” ภูริพล บุญสอน, "บัวขาว" ร้อยโท ดร.สมบัติ บัญชาเมฆ, “เงือกเนย” กมนชนก ขวัญเมือง, “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย, "TD Keane” ธีเดช ทรงสายสกุล จาก 12 สมาคมกีฬาแห่ง ประเทศไทย เป็นต้น ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา เป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรี สุพล จันทร์ผ่อง รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก, นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชน กองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นายวันกล้า ขวัญแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัทแสนล้านวิชั่น และหัวหน้าโครงการ เข้าร่วมในครั้งนี้

ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ประธานในพิธี กล่าวว่า “รายการสารคดี คนต้นแบบกีฬา สร้างแรงบันดาลใจ” ถือเป็นโอกาสอันดีที่ รายการสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬา เพื่อเป็นต้นแบบ ให้กับคนที่อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาอาชีพ และ สามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ ความรู้ในครอบครัวและชุมชนต่อไปได้ ผมรู้สึกถึงความตั้งใจ ของผู้จัดที่จะนำเสนอความรู้ที่สำคัญให้กับประชาชน และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำโครงการ ในครั้งนี้ทุกท่านคงจะได้รับความรู้และความสนใจจากผู้รับชม ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการทุกท่าน ขอให้จัดโครงการครั้งนี้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ”

ด้าน นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชน กองทุนพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการคนต้นแบบกีฬา สร้างแรง บันดาลใจ ซึ่งถือเป็นโครงการที่สร้างสรรค์รายการ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านกีฬา ยกระดับการกีฬาในประเทศ ไทย รวมถึงสนับสนุน และส่งเสริมผลงานของนักกีฬา เป็นกระบอกเสียงให้คนในสังคมหันมาให้ความสนใจกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิตสื่อระดับต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตสื่อที่ สร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม และวัฒนธรรม ผมเชื่อเลยว่าเมื่อได้เผยแพร่ออกไปจะเป็นแรงบันดาลใจขั้นดีให้กับคนรุ่นใหม่ เด็ก และเยาวชนหันมาเล่นกีฬา และ มีความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรค ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ รวมถึงเป็นอีกหนึ่งสื่อกีฬา ที่เป็นแบบอย่าง ในการพัฒนาวงการกีฬาต่อไป”

ทาง พลตรี สุพล จันทร์ผ่อง รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เผยว่า “รายการสารคดี คนต้นแบบกีฬา สร้างแรงบันดาลใจ” เป็นสารคดีที่ถ่ายทอดชีวิตของนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ เล่าถึงเส้นทางและความพยายาม รวมไปถึงอุปสรรคที่พวกเขาได้เจอกันมา ปัจจุบันต้องยอมรับว่านักกีฬาถือเป็น ต้นแบบของเด็กและเยาวชนได้หลายต่อหลายคน การที่ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้เป็นช่องทางในการ ออกอากาศทางฟรีทีวี ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะได้ส่งเสริมแบบอย่างที่ดีของสังคม ก็คือนักกีฬาทั้ง 12 คน ที่มี เส้นทางกว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างน่าสนใจ และอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กและเยาวชนคนอื่นที่อยากจะ เป็นนักกีฬา และเอาเส้นทางของทั้ง 12 คนนี้ เป็นแรงบันดาลใจในการเดินตามความฝันและประสบความสำเร็จใน วันข้างหน้า”

ขณะที่นายวันกล้า ขวัญแก้ว หัวหน้าโครงการ เผยว่า “จุดมุ่งหมายของการทำสารคดีนี้คือ การสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กเยาวชน ประชาชนในชาติให้ภูมิใจในความเป็นไทย การเป็นซอฟท์พาวเวอร์ ซึ่งคนไทยนั้นมีความสามารถที่ จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียงพอ และทำให้ถูกทาง และนี่คือรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางให้ทั้งเด็กเยาวชนและผู้ปกครอง จะนำไปใช้เป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จ เป็นคัมภีร์ที่มีนักกีฬาที่ สร้างความสำเร็จมาก่อนได้สร้างแนวทางไว้ให้

การทำสารคดีชุดนี้ เลือกมาจากความหลายหลายทั้งชนิดกีฬา ประสบการณ์ ระดับอายุ ทั้งชายและหญิง ทั้งกีฬา ประเภทเดี่ยวและทีมเพื่อให้ครอบคลุมเข้าถึงทุกกลุ่มที่ต้องการเห็นแนวทางของตนเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้ง เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ที่จะใช้กีฬาเป็นบันไดไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งนอกจากความสำเร็จแล้ว กีฬายังเป็นการ สร้างสุขภาพ ความแข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่งก็นับว่าซอฟท์เพาเวอร์นั้นสร้างประโยชน์ได้ทุกทาง อย่างแท้จริง การผลิตสื่อทั้ง 12 ตอนนี้ ได้สอดแทรกเรื่องราวทั้งสาระและบันเทิงเพื่อให้ชมได้อย่างมีอรรถรส และมี ความยาวเพียงพอที่จะให้เข้าใจนักกีฬาและมุมมองจากผู้ที่อยู่เบื้องหลัง เป็นแรงผลักดันให้เกิดความสำเร็จขึ้นด้วย จากทั้งทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตัวผู้ปกครอง โค้ช ซึ่งจะทำให้ผู้ชมทุกคนเห็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ความสำเร็จทั้งหมด นอกจากออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 แล้ว เราจะนำเสนอรายการสารคดี ชุดนี้ทางสื่อออนไลน์ในภายหลัง เพื่อเผยแพร่ไปในวงกว้าง และสามารถเก็บเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ในบันทึก ประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไป เฉกเช่นเดียวกับวรรณกรรมดี ๆ ที่เราจะรักษาเอาไว้"

สำหรับรายการสารคดี “คนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจ "มีกำหนดการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 ในวันเสาร์ เวลา 13.10 - 13.35 น. จำนวนทั้งสิ้น 12 ตอน โดยเริ่มออกอากาศเดือนธันวาคม 2566 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport