ไทยเจ้าภาพจัดใหญ่ศึกเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะเอเชียนโอเพ่น

ส. กีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะไทยฯ จัดใหญ่เปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะเอเชียนโอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2566 หวังเฟ้นหานักกีฬามือพระกาฬของเมืองไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทย นายสัณหณัฐ สีจำปี นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะเอเชียนโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 โดยมีนางสาวฐปนีย์ โสภณ เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย คุณเกียรติกร สุภากรณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ คุณชุริน ภัทรดิลก ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง และ สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี คุณศุภนนาฎ ล้ำเลิศ รองประธานสหพันธ์เปตองนานาชาติ ผศ.นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล ศัลยแพทย์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะตัวแทนศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแถลง

สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมกีฬา การจัดแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเข้าแข่งขัน ในระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงระดับโลก ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะให้มีร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ ในงานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับกลุ่มผู้เปลี่ยนอวัยวะกับการเล่นกีฬาพบว่า ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะสามารถฟื้นฟูด้านกายภาพและจิตใจได้ดีขึ้นด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติในปัจจุบัน

ในครั้งนี้สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะเอเชียนโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 กำหนดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สนามมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 9 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่ ประเภทเดี่ยวชายทั่วไป ประเภทเดี่ยวหญิงทั่วไป ประเภทคู่ทั่วไปชาย ประเภทคู่หญิง ประเภททีมทั่วไปชาย และทีมทั่วไปหญิง ประเภทชู้ตติ้งชาย และชู้ตติ้งหญิง และประเภทโอเพ่นรวม ทั้งนี้ในแต่ละประเภทการแข่งขันยังมีการแบ่งเป็นรุ่นอายุ ได้แก่รุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี, รุ่นอายุ 30-49 ปี, และรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป อีกด้วย ในการแข่งขันครั้งนี้ มีประเทศได้ส่งนักกีฬาผู้เปลี่ยนเข้าร่วมแข่งขัน อาทิเช่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศอินเดีย, เครือรัฐออสเตรเลีย, ประเทศฮังการี, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน, สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล, สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ทั้งนี้มีจำนวนนักกีฬาต่างชาติ 45 คน นักกีฬาภายในประเทศจำนวน 50 คน รวม 95 คน ที่สมัครลงแข่งขันในครั้งนี้

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport