กองทัพเรือจัดกิจกรรมเดินวิ่ง Fly Navy Run For Sea & Child ที่ระยอง

ชมรมนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง Fly Navy Run For Sea & Child 2023 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อหารายได้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกองทัพเรือ และกิจกรรมสาธารณกุศล และจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับกองทัพเรือ

การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้แก่ พะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายาก โดยบริเวณชายหาดนภานาวี (หาดEOD) ของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่พะยูนเข้ามาอยู่อาศัย และสนับสนุนโครงการแด่น้องผู้มีความหวังของกองทัพเรือในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้มีโอกาสที่ดีในสังคม และสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวในกองทัพเรือ เพื่อนำไปทำนุบำรุงพิพิธภัณฑ์การบิน ของกองการบินทหารเรือ  กองเรือยุทธการ ต่อไป

กำหนดการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท

1.ประเภทมินิมาราธอน(Minimarathon) ระยะ 10 กิโลเมตร มีค่าสมัคร 650 บาท จะได้รับเสื้อการแข่งขัน หมายเลขวิ่งหรือบิบ ชิพจับเวลา เหรียญรางวัลเมื่อเข้าถึงเส้นชัย และถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือในรางวัลชนะเลิศ OverAll ประเภท ชาย และหญิง พร้อมเงินรางวัล สำหรับผู้ทำเวลาได้ดีที่สุด และถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือในรางวัลแต่ละช่วงอายุพร้อมเงินรางวัลตามลำดับคือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยแบ่งเป็นประเภทชาย และหญิง พร้อมเงิน รวม 32 รางวัล

2.ประเภทฟันรัน (Funrun) ระยะ 5 กิโลเมตร มีค่าสมัคร 550 บาท จะได้รับเสื้อการแข่งขัน หมายเลขวิ่งหรือบีบ และเหรียญรางวัลเมื่อเข้าถึงเส้นชัย

3.ประเภท VIP.ได้ทุกระยะคือระยะ 10 กิโลเมตรหรือ 5 กิโลเมตร มีคสมัคร 2,000 บาท เสื้อการแข่งขัน เสื้อคอปก VIP หมายเลขวิ่งหรือบีบ และเหรียญรางวัลประเภท VIP เมื่อเข้าถึงเส้นชัย และและบริการรถชัทเทิลบัสบริการพากลุ่ม VIP ไม่ถนัดวิ่ง แต่อยากได้ภาพสวยตามจุดแลนด์มาร์ทต่างๆ ไปถ่ายภาพที่ระลึกแบบสุดพิเศษบริการรถชัทเทิลบัสบริการพากลุ่ม VIP ไม่ถนัดวิ่ง แต่อยากได้ภาพสวยตามจุดแลนด์มาร์ทต่างๆ ไปถ่ายภาพที่ระลึกแบบสุดพิเศษ

นอกจากนี้มีรางวัล Top 100 สำหรับนักวิ่งขาแรงทำเวลาได้ดีสุดจำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็นประเภทชาย และหญิง เป็นตุ๊กตาพะยูนน่ารักจำนวน 200 รางวัล และรางวัลสำหรับนักวิ่งแต่งกายแฟนซี เป็นตุ๊กตาพะยูนเช่นกัน

โดยมีประเภทของถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัลสำหรับผู้ร่วมแข่งขันในระยะ 10 km มี่รายละเอียดดังนี้

1.ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รางวัลชนะเลิศ Over All ประเภท ชาย และหญิง ได้รับเงินรางวัลละ 30,000 บาท

2. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ อายุต่ำกว่า 30 ปี ประเภทชาย และหญิง

   2.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท

   2.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท

   2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

3. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก วุฒิชัย  สายเสถียร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรืออายุ 31-40 ปี ประเภท ชาย และหญิง

   3.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท

   3.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท

   3.3 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

4. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ อายุ 41-50 ปี ประเภทชาย และหญิง

   4.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท

   4.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท

   4.3 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

5. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรืออายุ 51-60 ปี ประเภทชาย และหญิง

   5.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท

   5.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท

   5.3 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

6. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก อะดุง  พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการอายุ 61 ปีขึ้นไป ประเภทชาย และหญิง

   6.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท

   6.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท

   6.3 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

รวม 32 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 145,000 บาท

การรับสมัครได้เปิดมาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผ่านการรับสมัครในระบบออนไลน์ของบริษัทรันลา https://www.runlah.com/events/fnr2023 จึงขอเชิญชวนนักวิ่งขาแรง นักวิ่งสายชิว นักเดินเพื่อสุขภาพ และชอบภาพสวย ร่วมลงสมัครในกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ Fly Navy Run For Sea  & Child 2023 ซึ่งผู้สมัครได้เรียบร้อยแล้วสามารถไปรับอุปกรณ์การวิ่งได้ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 -19.00 ณ บริเวณอาคารการแสดงอากาศยาน ของพิพิธภัณฑ์การบิน กองการบินทหารเรือ และร่วมแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ณ บริเวณจุดปล่อยตัว พิพิธภัณฑ์การบิน กองการบินทหารเรือ โดยมีพลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิดการแข่งขัน  และติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ Facebook Fly Navy Run For 2023 https://fb.watch/lQb4s2Pa_1/?mibextid=Nif5oz


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport