ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายกรมพลศึกษา

อารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางตรวจเยี่ยม กรมพลศึกษา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารจากกรมพลศึกษาให้การต้อนรับ

ดร.นิวัตน์  ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมพลศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายถึงแนวทางในการปฏิบัติราชการของกรมพลศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา เมื่อ 30 พ.ค.66  โดยมี นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ได้เผยถึงผลการดำเนินงานที่มุ่งผลักดันผลงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาพื้นฐาน กีฬามวลชน การส่งเสริมนันทนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกีฬาและนันทนาการ และการพัฒนาการกีฬาอย่างเป็นระบบมีการลงนามความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ตอบโจทย์การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์กีฬาโรงเรียนนานาชาติในฐานะประธานประจำภูมิภาคเอเชียของสหพันธ์กีฬาโรงเรียนนานาชาติ (ISF) และจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 รวมทั้งยังผลักดันโครงการสำคัญทั้งการ ก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ ระยะที่ 2 และก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน และการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชน โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา และโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนนานาชาติ ISF 2028

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวมอบแนวทางนโยบายการดำเนินงานของกรมพลศึกษา เน้นย้ำดำเนินงานภารกิจหลักที่สำคัญด้านกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชนให้ตอบโจทย์เป้าหมายตัวชี้วัดที่กระทรวงได้ตั้งไว้ และให้มีการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครือข่ายระดับพื้นที่ ที่เป็นอาสาสมัครการกีฬาและการท่องเที่ยว (อสกท.)ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport