กสทช.เห็นชอบยกเลิก"กฎมัสต์แฮฟ"เตรียมเปิดรับฟังความเห็น30วัน

บอร์ดกสทช. มีมติเห็นชอบร่างประกาศยกเลิก "กฎมัสต์แฮฟ" โดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป 30 วัน

เมื่อ 23 มี.ค.66 ที่ประชุม กสทช.  นัดพิเศษ ครั้งที่ 7/2566 พิจารณาเรื่องเห็นควรยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (ประกาศมัสต์แฮฟ)  ระบุให้รายการกีฬา 7 ประเภท ประกอบด้วย ซีเกมส์, อาเซียนพาราเกมส์, เอเชียนเกมส์, เอเชียนพาราเกมส์, โอลิมปิกเกมส์,  พาราลิมปิกเกมส์ และ ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 

ในกรณีที่มีการได้รับสิทธิให้นำมาออกอากาศในประเทศไทย ต้องนำทั้ง 7  รายการ มาเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ภาคพื้นดิน) เป็นอันดับแรก และจะมีผลต่อเนื่องทำ ให้ทั้ง 7 ประเภทจะถูกนำสัญญาณไปออกอากาศผ่านระบบดาวเทียม เคเบิล และ IPTV ภายใต้ กฎมัสต์แครี่

ทั้งนี้ในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเวลา  30 วัน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่มาของภาพ : Getty Images
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport