บิ๊กกีฬาไทยร่วมวางกรอบพัฒนาวงการมุ่งใช้วิทยาศาสตร์กีฬาปรับปรุงสวัสดิการ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกมาเผยว่า ตามที่ตนได้เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินการ ประจำปี 2566 ตามยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเหล่าผู้บริหารวงการกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้ง นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงประธานและเลขาธิการสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ นายกสมาคมนายกกีฬาจังหวัด (สมาพันธ์) นายกและเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร กกท. ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 นั้น ทำให้ได้รับฟังข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงวางแนวทางการทำงานกีฬาร่วมกันกับหน่วยงานกีฬาอีก

ดร.ก้องศักด เผยว่าในการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินการ ประจำปี 2566 ตามยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ถือเป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินการ ประจำปี 2566 ตามยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และให้สมาคมกีฬา ได้เสนอแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานในปีถัดไป ซึ่งก็เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2565 - 2570) และแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการกีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่การเตรียมนักกีฬาระดับนานาชาติที่มีศักยภาพ การเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาในรูปแบบการสร้าง และการนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬา  การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และการปรับปรุง ระบบสวัสดิการสำหรับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่เหมาะสม เพื่อโอกาสประสบความสำเร็จที่มากขึ้น 

สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าวนั้น เป็นการเชิญบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกว่า 400 คน ร่วมประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 และแผนการดําเนินการ ประจําปี 2566 ตามยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย มีกลยุทธ์และมาตรการในการพัฒนาองค์กรกีฬาเป็นเลิศ พร้อมทั้งแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการผลักดันกลยุทธ์และมาตรการเชิงรุกต่างๆ ให้กับองค์กรกีฬา ต่อไปที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport