ไทยถกคณะทำงาน 9 ฝ่ายเตรียมพร้อมจัดเอเชียนอินดอร์ฯพ.ย.นี้

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ซึ่งกรุงเทพมหานคร และจ.ชลบุรี เตรียมเป็นเจ้าภาพแข่งขันระหว่างวันที่ 13-26 พ.ย. 2566

โดยมี นายกองเอก ชัยภักดิ์  ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2566 

 ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 โดยคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันฯ มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับ ติดตาม ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ พร้อมทั้งสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้ง 9 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ, ฝ่ายการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬา, ฝ่ายอำนวยการฯ, ฝ่ายเทคนิคกีฬาฯ, ฝ่ายสนับสนุนและบริการฯ, ฝ่ายการแพทย์และสุขอนามัยฯ, ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรฯ, ฝ่ายประสานองค์กรกีฬาระหว่างประเทศฯ และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 ทั้งนี้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้รายงานในที่ประชุมถึงกรอบแผนปฏิบัติการจัดการแข่งขันฯในปีพ.ศ. 2566 รวมถึงพิจารณากรอบงบประมาณ ความคืบหน้าการจัดหางบประมาณ และอัตราค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมและทั่วถึงที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบ กำหนดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 26 พ.ย. 2566 ที่กรุงเทพมหานคร และจ.ชลบุรี โดยกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 17 พ.ย. 2566 และพิธีปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 26 พ.ย. 2566 โดยจะมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด จำนวน 37 ชนิดกีฬา แบ่งออกเป็น 35 ชนิดกีฬา และ 2 ชนิดกีฬาสาธิต และ 342 อีเวนท์

ทั้งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 เพื่อพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6  ในวันที่ 23 ม.ค. 66 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

    


ที่มาของภาพ :
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport