ลอนโบวล์สจับมือ ม.กีฬาแห่งชาติ ผลักดันจัดแข่ง-เผยแพร่

ลอนโบวล์สไทยร่วมมือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือ เพื่อเผยแพร่กีฬาลอนโบวล์สให้มีมาตรฐานไปสู่ระดับนานาชาติ และสนับสนุนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของสถานศึกษา

สมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี เมื่อ 9 ม.ค.66 โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พร้อมด้วย นางภัสสร ไบรอันท นายกสมาคมกีฬาลอนโบวลส์, พลเรือโท อาทร เคลือบมาศ อุปนายกคนที่ 1, นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง อุปนายกคนที่ 2, นายดนัย ทรัพย์สิน เลขานุการสมาคมฯ, ผช.ศ.พรสวรรค์ สระภักดิ์ รองอธิการบดี ม.กีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และผช.ศ.ดร.ไมตรี ไชยมงคล ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ร่วมในพิธี 

สำหรับจุดมุ่งหมายของการร่วมลงนามในครั้งนี้ อยู่ที่การร่วมกันพัฒนากีฬาลอนโบวล์สในมิติต่างๆทั้งการทำให้กีฬาชนิดนี้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเผยแพร่กีฬาลอนโบวล์สให้มีมาตรฐานไปสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีกีฬาลอนโบวล์ส รวมไปถึงการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของสถานศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้มีการแข่งขันในกีฬาภายในของสถานศึกษาและการแข่งขันในศึกม.การกีฬาแห่งชาติ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาประดับวงการต่อไป


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport