วิ่ง 9 ตามรอยดอยคำเตรียมจัดใหญ่ 5 ก.พ.นี้

หลังประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอย ดอยคำ" ครั้งแรก เมื่อ 4 มี.ค. 2561 ทว่าไม่สามารถจัดต่อเนื่องได้จากสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอย ดอยคำ" ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2566 ที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และชุมชนรอบโรงงานฯ บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เผยว่า เป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรม คือ ดอยคำต้องการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน จึงต้องการให้กิจกรรมนี้ เป็นช่องทางที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นว่าในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างไร

"ดอยคำเป็นกิจการที่ทำเพื่อสุขภาพ ฉะนั้นการเดินและวิ่งก็เป็นการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่ง จึงเอามาเป็นกลยุทธ์ในการเผยแพร่ให้คนมีสุขภาพที่ดี อีกอย่างดอยคำต้องการทำเป็นตัวอย่างให้ชุมชนได้คิด บริหารจัดการ และจัดงานได้เองในอนาคต โดยมีเราเป็นส่วนสนับสนุน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ชุมชนได้ประโยชน์ ส่วนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานจะนำไปสมทบสาธารณประโยชน์ องค์กรในพื้นที่"

นายพิพัฒพงศ์ เผยว่า การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ฟันรัน 5 กม., มินิ มาราธอน 10 กม. และฮาล์ฟ มาราธอน 21 กม. โดยก่อนวันวิ่งวันที่ 4 ก.พ. 2566 จะมีกิจกรรมการจัดฐานการเรียนรู้ให้นักวิ่งและผู้ติดตามได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา และความเชื่อ รวมทั้งมีการแสดงจากกลุ่มเด็กๆ และชาวบ้านให้รับชม โดยความพิเศษ นอกจากนักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศที่ดี อากาศดี วิวสวย ยังได้ลิ้มรสอาหารอร่อย ที่เป็นอาหารของคนในท้องถิ่นที่หาที่อื่นไม่ได้ด้วย

อนึ่ง ดอยคำได้รับรางวัลระดับเอเชีย จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "๙ ตามรอยดอยคำ" ในครั้งแรก คือรางวัล เอเชีย เรสพอนซิเบิล เอ็นเตอร์ไพรส์ อวอร์ด 2020 ด้านโซเชียล เอ็มพาวเวอร์เมนท์ หรือการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ในงานอินเตอร์เนชั่นแนล ซีเอสอาร์ แอนด์ ซัสเตนนาบิลิตี้ ซัมมิท 2020 ส่วนกิจกรรมครั้งนี้มีค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟันรัน 599 บาท, มินิ มาราธอน 799 บาท และฮาล์ฟ มาราธอน 999 บาท ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับของที่ระลึก อาทิ เสื้อ สายคล้องงานฝีมือ เหรียญรางวัล บิบ และแก้ว reuseable เป็นต้น โดยสามารถสมัครได้ที่ https://race.thai.run/doikham2566


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport