จ.ชัยภูมิจับมือมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จัดใหญ่เทศกาลวิ่งควายฯ15ม.ค.นี้

ร.ต.ท.ดร.มนัส โมนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว "มหกรรมเทศกาลวิ่งควายและประกวดควายงามเพื่ออนุรักษ์ควายไทยเมืองพญาแล" ครั้งที่ 1 โดยมี ยิ่งคุณ ประจันทอน ผู้อำนวยการเลี้ยงสัตว์พระราชทาน ร่วมแถลงความพร้อมการจัดกิจกรรม ที่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เมื่อ 5 ม.ค.65

ร.ต.ท.ดร.มนัส โมนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เผยว่า มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงกิจกรรมกีฬามาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการจัดงานมหกรรมเทศกาลวิ่งควายและประกวดควายงามเพื่ออนุรักษ์ควายไทยเมืองพญาแล ครั้งที่ 1 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 15 ม.ค.นี้ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถือเป็นการดำเนินการตามโครงการ "หนึ่งใจ...เกษตรกร" ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม การเลี้ยงกระบือ เป็นการพัฒนาการตลาดควายไทย และอนุรักษ์ควายไทยพื้นเมือง มุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรใน จ.ชัยภูมิ มีการปรับปรุงพันธุกรรมของควายไทย ให้มีคุณภาพดีขึ้น และถือเป็นการเผยแพร่พันธุ์ควายไทยในพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ซึ่งก็จะถือเป็นเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะแก่เกษตรกร ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ สู่อาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไปในอนาคต

ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช ยังกล่าวอีกว่า ตนอยากขอบคุณหน่วยงานภาคีเคลือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการ "หนึ่งใจ...เกษตรกร" ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรของชาติ โดยกิจกรรมการวิ่งควาย ยังถือเป็นกีฬาเก่าแก่ดั้งเดิม ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นชนิดหนึ่งของไทย และถือเป็นการแสดงออกถึงความผูกพันแน่นแฟ้น ระหว่างคนกับควายไทย ซึ่งเป็นสัตว์ใช้งานเกษตรกรรมสารพัดประโยชน์ที่ทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง โดยผู้สนใจจะส่งควายงามเข้าประกวด สามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ๊คมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ หรือโทร 02-5370117-8

ด้าน ยิ่งคุณ ประจันทอน หรือ "แมน มณีวรรณ" ผู้อำนวยการเลี้ยงสัตว์พระราชทาน เผยว่า ต้องขอขอบคุณ ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และรองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ที่ให้โอกาสทางคณะจัดงานดำเนินการในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะผู้จัดงานได้มีการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานทุกภาคส่วนถึงระดับท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน เพื่อส่งควายงามเข้าประกวด ทั้งนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ควายไทย ไม่ให้สูญพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกระบือในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงกระบือของอีสาน ภายใต้นโยบาย "คงรายเดิม เพิ่มรายใหม่ ใช้เทคโนโลยี" ต่อไปที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport