ส.กอล์ฟอาชีพนัดประชุมใหญ่เลือกนายกใหม่28เม.ย.นี้ที่ออลไทยแลนด์ฯ

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย นัดเหล่าสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมวาระสำคัญในการเลือกตั้งนายกสมาคม ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 หมวด 4 การประชุมใหญ่ข้อ 26 คณะกรรมการสมาคมฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆ ละหนึ่งครั้งไม่เกินเดือนเมษายนของทุกๆปี โดยงานจะมีขึ้นเวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ เซ็นเตอร์ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567

การประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นไปตามทุกปีที่จะต้องมีการประชุมสามัญในทุกๆปี เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปีของสมาคมแล้ว ยังแถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี ก่อนจะถึงวาระสำคัญในที่ประชุมในการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport