นักชกกีฬาสุพรรณบุรีฉลุยรอบสองศึกกำปั้นยุวชน-เยาวชนประเทศไทย

ดำรงเกียรติ ทองเทียม นักชก สกฬ.จ.สุพรรณบุรี โชว์ฟอร์มเยี่ยม ชนะอาร์เอสซี กิตติพงษ์ สีหะวงษ์ นักชกบ่อน้ำมันฝาง ยกที่ 2 ผ่านเข้ารอบสองในรุ่น 54 กก. ประเภทยุวชนชาย (ระดับข.) ศึกมวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2567 ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี

การแข่งขันมวยสากล ยุวชน - เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 22 เม.ย.67 คู่เอก  ดำรงเกียรติ ทองเทียม (สกฬ.จ.สุพรรณบุรี) โชว์ฟอร์มเยี่ยมก่อน ชนะอาร์เอสซี กิตติพงษ์ สีหะวงษ์ บ่อน้ำมันฝาง ยกที่ 2 ในรุ่น 54 กก. ประเภทยุวชนชาย(ระดับข.) ส่วนผลคู่อื่น ประเภทยุวชนชาย-หญิงระดับข. รุ่น 44 กก(หญิง)วรกานต์ มะวงศ์(วัดทรงธรรม สมุทรปราการ) แพ้อาร์เอสซี รัชดาภรณ์ อุธิพงษ์ (รร.ยโสธร) ยกที่ 3

รุ่น 46 กก.นพเก้า กันทะเสน(รร.อาจสามารถวิทยา) แพ้อาร์เอสซีราชภัฎ ศรีบุญเรือง(วัดทรงธรรม สมุทรปราการ)ยก 2

รุ่น 46 กก.หญิง ฟาริดา นุชสวัสดิ์ (รร.วัดทรงธรรม) แพ้คะแนน พิมพ์นิภา กรมไทยสงค์ (รร.อาจสามารถวิทยา) 0-5,พรรณพัชร ขันติวงศ์ (รร.ยโสธรพิทยาคม) แพ้อาร์เอสซี ณิญานันท์ แขขุนทด(รร.หนองบุญมาก)ยกแรก

รุ่น 54 กก.ภูวเดช พยุงวงษ์ (รร.วัดทรงธรรม) แพ้อาร์เอสซี จอมทัพ เล็บขาว(ทศบ.สามัคคีวิทยา)ยกแรก,เอวา เสนาพันธ์(มวยอุบลราชธานี) แพ้คะแนน สรวิศ ภูมิถาวร(สกฬ.จ.จันทบุรี) 0-5,ชิษณุพงศ์ แก้วเงิน(รร.ฤทธิยะวรรณาลัย)ชนะคะแนน นพดร พิทักษ์ดอย (สกฬ.จ.แม่ฮ่องสอน)5-0

รุ่น 57 กก.นัฎพงษ์ พานบัว (ไทรน้อย) แพ้คะแนน ระฟ้า อัครเทวา(รร.สามโคก) 0-5

รุ่น 60 กก.สิรยากร ฉ่ำใจหาญ(รร.สามโคก)ชนะอาร์เอสซี  ปุณณพัฒน์ ปาปะสังข์(รร.ฤทธิยะวรรณาลัย)ยกแรก

ประเภทเยาวชนชายหญิงระดับ ข.

รุ่น 63 กก.หญิง ศิวพร นามวงศ์(มวยสากลจ.ศรีสะเกษ) แพ้อาร์เอสซี พิมภิกา ดวดกระโทก(รร.หนองบุญมาก)ยกแรก ,จาระวี แก้วจิตร(รร.อาจสามารถวิทยา) ชนะอาร์เอสซี กัลยรัตน์ มาประเสริฐ(สกฬ.จ.จันทบุรี)ยก2 ,ปิ่นไหม พจนะสุข(วัดทรงธรรม สมุทรปราการ) แพ้ อาร์เอสซี ปรัยาภรณ์ สุทธวงศ์(รร.สามโคก) ยกแรก

รุ่น 48 กก.วันชาติ นาคาม้วนหาง(สกฬ.จ.แม่ฮ่องสอน) ชนะคะแนน สรนันท์ อามอ(รร.อนุบาลแม่เมาะ) 5-0,ก้องภพ พรมพล (สกฬ.จ.จันทบุรี) แพ้อาร์เอสซีธนภัทร ศรีสมุทร(สกฬ.จ.สุพรรณบุรี)ยกแรก

รุ่น 60 กก.ปฐวี มิเถาวัลย์(รร.อาจสามารถวิทยา) ชนะคะแนน ธิติวุฒิ ทรัพย์อนันต์กร(วัดทรงธรรม สมุทรปราการ) 4-0

ประเภทเยาวชนชาย หญิง(ระดับก.)

รุ่น 42 กก.หญิง วรัทยา พาขุนทด(รร.กฬทศบ.นครราชสีมา) แพ้ อาร์เอสซี ณัฐณิชา สุนทรอินทร์ (รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) ยก 2

รุ่น 45 กก.หญิง วันดี ศรีหนองโคตร(รร.กฬทศบ.นครราชสีมา) ชนะอาร์เอสซี กนกวรรณ ขุนสันเทียะ(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)ยกแรก,เปมิกา พยุงเกษม(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะคะแนน พรปวีณ์ ศรีชัย(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)3-2

รุ่น 48 กก.หญิง จีรนันท์ ดาบพลหาร(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) แพ้คะแนนเกวลิน นรสิงห์(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) 1-4

รุ่น 52 กก.หญิง ศิริพร ไชยสิทธิ์(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)ชนะคะแนน สโรชา หนูเนียม(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) 5-0

รุ่น 57 กก.หญิง สุธาสินี จันทร์ว่องกิจ(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) แพ้คะแนน ธัญญาภรณ์ แตงอ่อน(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) 0-5ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport