เสนอมวยไทยขึ้นทะเบียนยูเนสโก มติครม.เห็นชอบชงเป็นมรดกโลก

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอ ชุดไทย-มวยไทย ขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เตรียมนำเสนอเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณา ส่งให้ทางสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ยูเนสโก ให้ทันภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ต่อไป

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่่น่ายินดีสำหรับวงการกีฬาไทยและมวยไทย เมื่อนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ได้ออกเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 13/2567 ว่า ครม.ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรม ในการเสนอรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย 2 รายการคือ ชุดไทยและมวยไทยขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก

ทั้งนี้้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จะนำเสนอเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณา ส่งให้ทางสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ของประเทศไทย (Thai National Commission for UNESCO) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ยูเนสโก ให้ทันภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพื่อเข้าสู่ลำดับการพิจารณาต่อจากรายการ "ต้มยำกุ้ง" และ "เคบาย่า" (มรดกร่วม 5 ประเทศ ไทย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย) ที่ยูเนสโก บรรจุเข้าวาระที่ประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ครั้งที่ 19 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง 2-7 ธ.ค. 2567 ที่สาธารณรัฐปารากวัย และต่อด้วยรายการ "ผ้าขาวม้า" ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา 

นายเสริมศักดิ์ เปิดเผยว่า มรดกฯ ทั้ง 2 รายการ แสดงและบ่งบอกถึงความเป็นไทยที่ชัดเจน  อย่าง ชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานาน และพบหลักฐานมีการนุ่งและการห่มมากว่า 1,400 ปี ส่วน "มวยไทย" ก็เป็นศิลปะการต่อสู้ของไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาไม่ต่ำกว่า 300 ปี ปรากฏหลักฐานใน "จดหมายเหตุว่าด้วยราชอาณาจักรสยาม" ซึ่งบันทึกโดยซีมง เดอ ลา ลูแบร์ 

สำหรับมวยไทยเป็นวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าในระยะประชิดตัว เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ก่อกำเนิดจากภูมิปัญญาของคน เอกลักษณ์โดดเด่นของมวยไทยคือ การใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายในการป้องกันตัว และปัจจุบันมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติ เป็นกีฬาอาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มวยไทยจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport