พิสิษฐ์ คว่ำ สหรัฐ เข้าชิงทองศึกมวยสากลยุวชน-เยาวชนปทท.

พิสิษฐ์ เป้าจันทึก นักชกจากรร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา โชว์ฟอร์มเจ๋ง ชนะคะแนน สหรัฐ เต๊ะหิรัญ นักชกจากรร.สามโคก 5-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ศึกมวยยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆในรอบรองชนะเลิศ เวที B ประเภทยุวชน รุ่น 42 กก.หญิง มนชนก นิลสนธิ (รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะคะแนน ขวัญชนก อะโนมา(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) 5-0 ,วดีพรรณ รัตนพพนธ์ (รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)แพ้คะแนน ณัฐนิชา สุนทรอินทร์ (รร.กฬ.กรุงเทพพมหานคร) 2-3

รุ่น 44 กก.หญิง จิราภัทร สุวรรณคำ (รร.กฬ.จ.อ่างทอง) ชนะคะแนน วริศรา เต็งโล่ง (รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) 4-1 ,กาญจนศิริ รัตนปัญญา (รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) แพ้คะแนน กัญญาภัทร เบ้านอก(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) 0-5

รุ่น 48 กก.หญิง อภิสรา รักโคตร(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)แพ้คะแนน นฤชล เครือพิมาย(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) 0-5 ,สีนิน ศิริม่วง(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) แพ้คะแนน จีรนันท์ ดาบพลหาร(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) 0-5

รุ่น 51 กก.หญิง ชญานันท์ ไพรจินดา (รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)แพ้อาร์เอสซี ธิภัทรชา สีสด(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)ยกแรก,ศรัณพร ผลพูน(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะคะแนน รมณี เทพอินแดง(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) 3-2

รุ่น 57 กก.หญิง ภิญญดา กาญจนะ(รร.กฬ.นครศรีธรรมราช) แพ้อาร์เอสซี สุธาสินี จันทร์ว่องกิจ(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)ยกแรก ,ชวัลลักษณ์ สอนนำ(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) ชนะอาร์เอสซี พัชราภา ห่วงสุวรรณ(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)ยกแรก

รุ่น 42 กก. วีระภัทร์ หนอกสั่น (รร.กฬจ.ตรัง) แพ้คะแนน ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) 0-5 ,ตรัยบุตร โชคเจริญ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)ชนะคะแนน อัครวิน ศิริพยัคฆ์ (รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) 3-2

รุ่น 44 กก.อดิศักดิ์ โคตรบังคม(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น ) แพ้คะแนน กิตติพงษ์   อินทร์กอง(รร.กฬ.จ.ตรัง) 1-4, พีรพัฒน์ ทัพภะ(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) แพ้คะแนน ศักย์ศรณ์ แก้วเฟื่อง (รร. กฬ.จ.นครสวรรค์) 1-4

รุ่น 46 กก. เกียรติศักดิ์ สุขวี(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะคะแนนฐิติพันธ์ คำแร่(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) 4-1, ภานุวัฒน์ ไชยเดช(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) ชนะคะแนน รัฐพัฒน์ ทำเผือก (รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) 4-1

รุ่น 48 กก. ปุณพจน์ ตั้นลาม (รร.สามโคก) แพ้ อาร์เอสซี ปิติพงค์ คำทอง(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) ยก 2 ,สรวิชญ์ จันทระ (รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะคะแนน ชนะพล ช่วยนา (รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) 4-1

รุ่น 51 กก.วรเดช พรหมแก้ว(รร.กฬ.จ.อ่างทอง แพ้คะแนน .ตะวัน อุสาห์ดี(รร.อาจสามารถวิทยา)2-3,จีรศักดิ์ เพิงแก้ว(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) แพ้คะแนน วชิรวิทย์ บุญกุศล(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) 1-4

รุ่น 54 กก. ธนะธร รักอรุณ(รร.กฬ.นครศรีธรรมราช) แพ้คะแนน ศุภณัฐ พันทวี(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) 0-5 ,ศิริวัฒน์ ดาศรี(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) แพ้อาร์เอสซี ณัฐภูมิ ทองกล่ำ (รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ยก 3

รุ่น 57 กก.ภาคิน เสนาพรหม (รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) แพ้คะแนน ภัทราวุธ แสงเทโพ(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) 0-5 , ธนกร เหือนสุข (รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะคะแนน ธนภัทร เป้จิ๋ว (รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) 4-1

รุ่น 60 กก. สัชฌกร จันทะประสิทธิ์(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)  แพ้คะแนน ก้องกิดากร กากองเสริม(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) 0-5  ,อภิชิต แจ่มดี(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะอาร์เอสซีวายุ อ่ะทะถ้ำ(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) ยกแรก

รุ่น 63 กก. อธิราช ศรีสาคร(รร.สามโคก) แพ้น็อค ณัฐพงศ์ พิมเสน (รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)ยกแรก , เมธาสิทธิ์ ชัยเมือง(รร.อาจสามารถวิทยา) แพ้น็อค ภัรทรดนัย สมอบ้าน (รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) ยกแรก

เวที A ประเภทเยาวชน รุ่น 50 กก.หญิง สุฐิมา ผิวนวล (รร.กฬ.นครศรีธรรมราช) แพ้ อาร์เอสซี ธัญวรัตน์ จันทร์เส (รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ยกแรก ,รุ่น 52 กก.หญิง เกศรา จาดภักดี (รร.สามโคก) แพ้อาร์เอสซี ขวัญฤทัย ภูบุญปลูก (รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) ยก 2 ,รุ่น 48 กก. กิตติศักดิ์ อินอักษร (รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) แพ้คะแนน  วรวุฒิ สูหลำ(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) 1-4 ,วีรวัตร อุส่าห์ดี (รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) แพ้ อาร์เอสซี ภานุวัฒน์ ปุณกรณ์ (รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ยก 2

รุ่น 57 กก. พงษ์เทพ ตำปาน (รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) ชนะคะแนน ดนุเดช ประเคน (รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) 4-1 ,นรภัทร ดวงบุปผา(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)แพ้ อาร์เอสซี กิตติวะฒน์ เฉยเถื่อน (รร.กฬ.จ.อ่างทอง) ยก 2 ,รุ่น 60 กก. วีรภัทร โพธิ์ศรี(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษนะคะแนน ศิวัช นิ่มชม (รร.กฬ.จ.อ่างทอง) 5-0 , รุ่น 63.5 กก. ธวัชชัย คงสมฤทธิ์ (รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) แพ้น็อค สุทธวีร์ พ่วงมี (รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) ยกแรก, รชฎ มิเถาวัลย์(รร.อาจสามารถสิทยา) แพ้ อาร์เอสซี ฤทธินันท์ นุ้ยมั่ง (รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) ยก 2 , รุ่น 67 กก. สุทธิพงศ์ สีทองสา(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะคะแนน ภูธเนศ เอี่ยมรัมย์(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) 4-1, สหพล ผิวใส(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) ชนะอาร์เอสซี เมทิวกร ภานุรังษี (รร.สามโคก) ยกแรกที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport