ทัพแบดมินตันไทยบินสู้ศึกม.โลก จีนเชิญธงไตรรงค์ขึ้นยอดเสาหมู่บ้านนักกีฬา

ทัพนักกีฬาแบดมินตันไทย ออกเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมทำศึกกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 31 ซึ่งจะมีขึ้นที่เมืองเฉิงตู โดยมหกรรมกีฬานี้ทัพไทยมีเข้าร่วมชิงชัย 6 ชนิดกีฬา ตั้งความหวังอย่างน้อย 2 เหรียญทอง

ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ หัวหน้านักกีฬาไทยชุดสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 31 ที่เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นตัวแทนคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ในหมู่บ้านนักกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยเฉิงตู เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566

หัวหน้านักกีฬาไทย กล่าวหลังพิธีเชิญธงว่า ตนพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาเฉิงตูตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร บัตรประจำตัวนักกีฬา และ ดูแลสถานที่พักให้นักกีฬา ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างเรียบร้อย พร้อมกับนักกีฬาชุดแรกที่จะเดินทางมาถึง คือ แบดมินตัน, วูซู, เทเบิลเทนนิส และ จะมีนักกีฬาบางส่วนของ เทควันโด และ เทนนิส 

"จากการเตรียมการของจีนตอนนี้ถือว่าค่อนข้างพร้อมมาก หมู่บ้านนักกีฬาสร้างใหม่ภายในมหาวิทยาลัยเฉิงตู กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การจัดวางเรื่องบริการ อาหารที่หลากหลาย รถบัสรับส่งนักกีฬาใช้ระบบรสบัสไร้คนขับ และยานยนต์ไฮโดรเจน เพื่อมลภาวะที่สะอาด" ผศ.ดร.สุธนะ กล่าว

วันเดียวกัน  รองศาสตราจารย์ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้เดินทางร่วมกับทีมนักกีฬาแบดมินตัน ไปยังเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U3936 เวลา 17.55 น. เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาววิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 31 ที่เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-8 ส.ค.นี้

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 31 สำนักงานปลัดฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) จัดส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันใน 6 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, เทนนิส และวูซู รวมนักกีฬา เจ้าหน้าที่ แพทย์และสื่อมวลชนจำนวนทั้งสิ้น 97 คน โดยได้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพด้านกีฬาชนิดต่างๆ และสนับสนุนการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน 

การจัดส่งนักกีฬาครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษานักกีฬาที่มีศักยภาพสามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติได้ จนสามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจในศักยภาพด้านกีฬาของนักศึกษานักกีฬาไทยต่อนานาชาติ พร้อมทั้งก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกีฬาของเจ้าหน้าที่ บุคลากรในระดับอุดมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล รศ.พาสิทธิ์ กล่าว "ขอให้นักกีฬาปัญญาชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งนี้ มีความมุ่งมั่นเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยแสดงศักยภาพจนสามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจในระดับนานาชาติ ประสบผลสำเร็จ ได้รับประสบการณ์ และเทคนิคในการแข่งขันกีฬาจากเพื่อนนักกีฬาทั่วโลกในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของตน ตลอดจนได้รับมิตรภาพที่ดีกลับมา และขอทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ"  รองปลัดฯกล่าว

สำหรับทีมแบดมินตันที่ออกเดินทางในวันดังกล่าว ประกอบด้วย พณิชพล ธีระรัตน์สกุล, ศรัณย์ แจ่มศรี, พรรคพล ธีระรัตน์สกุล, พีรัชชัย สุขพันธ์, รุฐธนภัค อูปทอง, รัชพล มรรคศศิธร, ลลินรัศฐ์ ไชยวรรณ, นันท์นภัส สุขกลัด, พิชามญชุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน, พรพิชชา เชยกีวงศ์, เฌอย์นิชา สุดใจประภารัตน์, ชาสินี โกรีภาพ โดยมี นายพีระ จันทร จากม.กรุงเทพธนบุรีเป็นผู้จัดการทีม, นายปริญญวัฒน์ ทองน่วม จากม.กรุงเทพธนบุรี และ นายมณีพงษ์ จงจิตร จากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯเป็นผู้ฝึกสอน โดยแบดมินตันกีฬาม.โลก มีชิงชัย 6 เหรียญทอง ประกอบด้วย ทีมผสมชาย-หญิง, ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่ และ คู่ผสม

ด้านรองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ กกมท. คาดหวังว่า ทัพนักกีฬาไทยจะได้ 2-3 เหรียญทอง ซึ่งสิ่งที่สำคัญกว่าเหรียญรางวัล คือ ประสบการณ์การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย และประสบการณ์การเข้าร่วมมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาเทคนิคการแข่งขันและระบบบริหารจัดการกีฬาในมหาวิทยาลัยประเทศไทยต่อไป


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport