"คุณหญิงปัทมา"จับมือสโมสรกีฬาบีบีจีมอบอุปกรณ์แบดให้เยาวชนบ้านแม่แฮงเชียงใหม่

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผนึกกำลัง สโมสรกีฬาบีบีจี มอบอุปกรณ์แบดมินตันให้กับเด็กและเยาวชนบ้านแม่แฮง หมู่บ้านโป่งไฮ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หวังช่วยยกระดับศักยภาพด้านกีฬาของเด็กๆชาวเขา มีโอกาสต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติ และผลักการเติบโตธุรกิจด้านกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับความเป็นอยู่คุณภาพประชาชนคนไทย

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน ในโครงการ BBG Red Project ให้กับชาวบ้านโป่งไฮ (บ้านแม่แฮง) โดยมี นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี พร้อมด้วยผู้บริหารสโมสรบีบีจี และสมาคมแบดมินตันฯ รวมทั้งตัวแทนผู้นำชุนชม เด็ก และเยาวชนชาวบ้านโป่งไฮ ร่วมด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านโป่งไฮ (บ้านแม่แฮง) ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน

ภายในงานได้มีการแสดง "จะคึ" จากชาวบ้านโป่งไฮ ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาชนเผ่าลาหู่ ตามด้วยการสาธิตการตีแบดมินตันจากนักแบดมินตันจากเชียงราย 5 คน มาร่วมสอนทักษะการตีแบดมินตันให้กับเด็ก และเยาวชนชาวบ้านโป่งไฮ จากนั้น คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล พร้อมด้วย นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ร่วมกันตีแบดมินตันกับน้องๆ เยาวชน ก่อนที่จะร่วมกันประกอบอาหารพื้นเมือง เพื่อจัดเลี้ยงให้กับเด็ก และเยาวชน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนาน

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนจากสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ท่านได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของโอกาสในด้านกีฬา ในกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาส ซึ่งเป็นตัวแปลสำคัญ ที่จะช่วยนำเด็ก และเยาวชนเหล่านี้ไปสู่เส้นทางการเป็นกีฬาอาชีพ หรือประกอบอาชีพด้านกีฬาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

"วันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีมีความสุขมากๆ ที่ได้มาพบกับพี่ๆน้องๆ ชาวหมู่บ้านแม่แฮง ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ที่สโมสรกีฬาบีบีจีได้ริเริ่ม และก่อสร้างเพื่อขยายโอกาสด้านกีฬามายังน้องๆ ในโครงการ BBG Red Project ในส่วนของสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ แน่นอนว่าเราก็ได้ให้ความสำคัญในด้านการเข้าถึงกีฬาแบดมินตันเช่นกัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้สนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกีฬาแบดมินตันได้” นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ กล่าว

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวอีกว่า สำหรับการมอบอุปกรณ์กีฬาแบดมินตันครั้งนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ร่วมกันสโมสรกีฬาบีบีจี เดินทางมาด้วยความตั้งใจที่จะมามอบอุปกรณ์กีฬาแบดมินตันสำหรับการฝึกซ้อม และออกกำลังกายกลางแจ้ง มามอบให้กับชาวแม่แฮงทุก ๆ คน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุก ๆ คนจะมีความสุขกับการเล่นกีฬา ใช้อุปกรณ์กีฬาเหล่านี้ในการฝึกซ้อม แก้ไข และพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแบดมินตันของตนเองด้วยความมุ่งมั่นให้มีศักยภาพสูงสุดยิ่งขึ้นไปในอนาคต

นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ กล่าวต่อว่า วันนี้มีโอกาสได้มาเห็นเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลที่มีความใสซื่อบริสุทธิ์ คิดสิ่งใดก็จะแสดงออกแบบตรงไปตรงมา บางทีพวกเขาน่าจะเป็นต้นแบบให้กับผู้ใหญ่ได้เองด้วยซ้ำที่ควรจะทำอะไรกันแบบตรงไปตรงมา น่ารักจริงใจแบบเด็ก ๆ ส่วนในมุมของน้อง ๆ ผู้หญิงในบริบทของการให้ความสำคัญกับสตรีนั้น น้อง ๆ มีการดูแลเอาใจใส่ที่ดีต่อกันมาก ๆ และเด็ก ๆ ผู้หญิงที่นี่ให้ความสนใจกับอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับ และมีความสนใจในการฝึกแบดมินตันอีกด้วย

"นอกจากนี้ยังมองว่าพื้นที่ของหมู่บ้านในลักษณะเดียวกันกับแม่แฮง ตรงนี้สามารถต่อยอดได้ไปในหลายทาง โดยเฉพาะเรื่องของกีฬาทั้งการผลิตตัวนักกีฬาเองก็ดี หรือจะเป็นเรื่องของธุรกิจด้านกีฬาก็ดี ตราบใดที่ทางสโมสรบีบีจีดูแลให้กีฬาเข้าถึงได้ทุกชุมชน ทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ อย่างเท่าเทียม อย่างทั่วถึง อย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอ ก็จะเกิดความยั่งยืน ต่อยอดจากจำนวนน้อย ระดับหมู่บ้าน สู่ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไป" คุณหญิงปัทมากล่าว

สำหรับโครงการ BBG Red Project เป็นโครงการที่ทางสโมสรกีฬาบีบีจี ได้ดำเนินการขยายโอกาสไปยังกลุ่มเด็ก และเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ขาดโอกาสทางสังคม และมีความเปราะบางเสี่ยงต่อการกระทำความผิด โดยจากการสำรวจพื้นที่พบว่า บ้านโป่งไฮ (บ้านแม่แฮง) ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีเด็ก และเยาวชนจำนวนมากที่มีความสนใจด้านกีฬา แต่ยังขาดสถานที่ และอุปกรณ์กีฬา จึงได้ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมกีฬา

ในโอกาสนี้สโมสรกีฬาบีบีจี ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เพื่อส่งเสริมกีฬาแบดมินตันในพื้นที่ บ้านโป่งไฮ โดยได้จัดให้มีการอุปกรณ์กีฬาแบดมินตันสำหรับการเล่นในพื้นที่กลางแจ้ง เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก และเยาวชนพื้นที่ดังกล่าว ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะ และวิธีการเล่นกีฬาแบดมินตันที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพทางด้านกีฬาได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวบ้านโป่งไฮ ที่ปัจจุบันมีประชากรในหมู่บ้านรวมกว่า 500 คน เด็กและเยาวชนจำนวนกว่า 200 คน ได้ฝึกซ้อมในสถานฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มจำนวนนักกีฬา รวมทั้งเพื่อให้เด็ก และเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ ฝึกฝน เทคนิค ทักษะ และวิธีการเล่นกีฬาแบดมินตันที่ถูกต้อง โดยเป็นการให้เด็ก และเยาวชนในโครงการได้ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport