เปิดรับสมัคร โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023”

สสส. เชิญชวน เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ Startup และภาคีเครือข่าย สสส. ส่งไอเดียและผลงาน “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ในการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ได้จริง

ประเภทการประกวด  แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

      • ประเภทที่ 1: มัธยมศึกษาตอนปลาย

      • ประเภทที่ 2: อาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

      • ประเภทที่ 3: ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม Startup

      • ประเภทที่ 4: ภาคีเครือข่าย สสส.

ประเภทที่ 1 มัธยมศึกษาตอนปลาย และประเภทที่ 2 อาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

โจทย์การประกวด 

“นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย”

ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม Startup

โจทย์การประกวด

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้ขาดโอกาสการเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานนอกระบบ เป็นต้น

กลุ่มการประกวด

      1.    กลุ่มไอเดียนวัตกรรม : แนวคิดที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริง พัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อนำไปทดสอบ หรือ ทดลอง (Proof of Concept) ได้

      2.    กลุ่มต้นแบบนวัตกรรม (Startup) : มีต้นแบบของผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ หรือบริการ ที่มีการใช้จริง หรือออกสู่ตลาดแล้วไม่เกิน 3 ปี และต้องการพัฒนา ต่อยอด และขยายผลการใช้งาน    

ประเภทที่ 4 ภาคีเครือข่าย สสส.

กลุ่มการประกวด

      1.    นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

      2.    นวัตกรรมกระบวนการ

      3.    นวัตกรรมพื้นที่ต้นแบบ

      4.    นวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล

ประเภทของรางวัล 

1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย 

      รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

      รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

      เกียรติบัตรมอบแก่สมาชิกทีมประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกคน

2. ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

      รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร (1รางวัล)

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

      รางวัลชมเชยเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

      เกียรติบัตรมอบแก่สมาชิกทีมประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกคน

3. ประเภทประชาชนทั่วไป และ Startup

    3.1 กลุ่มไอเดียนวัตกรรม

      รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร (1รางวัล)

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

      รางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

1.2    กลุ่มต้นแบบนวัตกรรม

      รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร (1รางวัล)

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

      รางวัลชมเชย เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

4. ประเภทภาคีเครือข่าย สสส.

โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร 4 รางวัล

กำหนดการประกวด 

เปิดรับสมัคร                         15 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2566

กิจกรรม Open House (Facebook Live)             1 กรกฎาคม 2566 

การคัดเลือกทีมผู้สมัคร  

      - ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (Pitching รอบที่ 1) 12 สิงหาคม 2566 

      - ประเภทประชาชนทั่วไป และกลุ่ม Startup (Pitching รอบที่ 1)     21 สิงหาคม 2566 

      - ประเภทภาคี สสส. (พิจารณาเอกสารและจาก VDO)         11 สิงหาคม 2566 

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ                     16 สิงหาคม 256

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ                     ปลายเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566

การตัดสินรอบสุดท้ายโดยการนำเสนอต่อคณะกรรมการ         29 พฤศจิกายน 2566 

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล                 30 พฤศจิกายน 2566

*ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ : https://www.thaihealth.or.th/inno/

สอบถามรายละเอียดและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ :

https://www.facebook.com/pmhealthpromotioninnoaward

อีเมล [email protected]


ที่มาของภาพ : สสส.
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport