เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ThaiHealth Watch The Series 2023

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ThaiHealth Watch The Series 2023 หัวข้อ ป่าชุมชน ทางรอดสุดท้าย รับมือวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลับมาอีกครั้ง! กับเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ThaiHealth Watch The Series 2023 เวทีเสวนาที่ติดตามสถานการณ์ทิศทางสุขภาพคนไทยจากรายงานการจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปีล่าสุด 2566 (ThaiHealth Watch 2023) ที่จัดทำโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ในครั้งนี้ ขอเชิญพบกับการติดตามสถานการณ์ทิศทางสุขภาพในประเด็นสิ่งแวดล้อม หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบทางสุขภาพต่อคนไทยในปีนี้ที่คงเป็นภัยคุกคามการใช้ชีวิตพวกเราอย่างไม่ลดละ เนื้อหาการเสวนาจะกล่าวถึงบทบาทการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ผ่านมิติการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา พร้อมทั้งการนำเสนอแนวคิดป่าชุมชน ตลอดจนแนวคิดตลาดคาร์บอนเครดิตฐานะที่เป็นทางออกสำคัญเพื่อรับมือวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ 

พิเศษ! ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายป่าชุมชน พบกันในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ด่วน จำนวนจำกัด! ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/QLAbtLRSiqtwBdLBA

รับชมย้อนหลังได้ทาง  Facebook  และ  YouTube  ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)ที่มาของภาพ : สสส.
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport