มีงานรองรับ! ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดหลักสูตรรองรับตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเกาะสมุย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เปิดสอน 2 หลักสูตร การจัดการโรงแรมและเรือสำราญ และหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ รองรับตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติและตลาดเรือสำราญ เกาะสมุย

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  หลักสูตรที่เปิดสอน ณ อำเภอเกาะสมุย มี 2 สาขา ประกอบไปด้วย 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ (Hotel Management and Cruise Business)

 เส้นทางสู่การเป็นมืออาชีพด้านการโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญ เรียน 3 ปี ปฏิบัติจริง มีงานรองรับ

เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ (หลักสูตร 3 ปี)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : ค่าเทอม 15,500 บาท / เทอม , ชุดยูนิฟอร์มสาขา 3,500 บาท

ความสำคัญของหลักสูตร โดยเน้นมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริการมืออาชีพในภาคธุรกิจโรงแรมและเรือสำราญ 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

1. ทำงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ เช่น ทำงานในแผนกครัว แผนกการบริการอาหารและเครื่องดื่มแผนกการต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกสปา และแผนกสันทนาการ เป็นต้น

2. ทำงานในธุรกิจบริการอื่น ๆ เช่น ทำงานในตำแหน่งพนักงานลูกค้าสัมพันธ์หรือต้อนรับลูกค้าในองค์กรภาครัฐและเอกชน พนักงานต้อนรับในห้องอาหาร เป็นต้น

3. ทำงานในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ เช่น ทำงานในตำแหน่งผู้ประสานงาน พนักงงานฝ่ายขายและการตลาด พนักงานฝ่ายวางแผนการจัดงาน และออแกไนเซอร์จัดงาน เป็นต้น

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ (Thai and International Culinary Arts) เป็นหลักสูตรร่วมผลิตอินเตอร์คอนติเนนตัล เกาะสมุย รีสอร์ท เรียน 3 ปี รวมฝึกงาน พร้อมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับทำงานต่างประเทศ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มี 4 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่ม 1 เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ (หลักสูตร 3 ปี)

กลุ่ม 2 เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ (หลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

กลุ่ม 3 เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ (3 ปี) ภาคค่ำ 18.00-21.00 น.

กลุ่ม 4 เรียนวันอาทิตย์ สำหรับคนทำงานเทียบโอนประสบการณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 22,000 บาท / เทอม รวมค่าวัตถุดิบ

ความสำคัญของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

1. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหาร อาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารตะวันออก อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ ขนมอบ ขนมหวาน และขนมไทย

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหาร

3. นักพัฒนาตำรับอาหารและรายการอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร

4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในอุตสาหกรรมอาหาร

5. อาจารย์/นักวิชาการ ด้านอาหารไทยและอาหารนานาชาติช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ : 36 หมู่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

page Facebook : https://www.facebook.com/sitsrusamui

e-mail : [email protected]

โทรศัพท์ : 0 7791 3333 ต่อ *1411 / 08 8296 2016

tiktok : https://www.tiktok.com/@sit.sru.samui

ช่องทางการสมัคร รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport