ม.เศรษฐศาสตร์ฮิโรชิม่า มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตให้"พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์"

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ฮิโรชิม่า มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตให้ อดีตปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานฮิโรชิม่า

นางสาว ยูโกะ  อิชิดะ ประธานมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ฮิโรชิม่า เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิต ให้กับนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์   ประธานบริษัท สปิน เวิร์ค จำกัด นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับปริญญาดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาจากวิสัยทัศน์ทางด้านการพัฒนาวงการกีฬา ด้วยมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้มีคุณูปการ กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

นอกจากการมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดเซสชั่นพิเศษให้นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Thailand’s Sports Development: An Economist’s Perspective " ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพ โดยมีนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางด้านเศรษฐกิจและการกีฬาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือและการขยายกิจกรรมทางด้านการกีฬาระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในอนาคต หลังจากนั้นนายนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  ณ สวนสันติภาพฮิโรชิมาร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ฮิโรชิมา ก่อตั้งขึ้นในปี 2510 เป็นมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งเดียวในภูมิภาคชูโงคุและชิโกกุผู้เคยได้รับปริญญาดังกล่าว ประกอบด้วยเซอร์บ็อบบี้ ชาร์ลตัน, ดาเนียล รุป , แอมเบอร์ สติล , เคชิโร คูราบายาชิ เป็นต้น

นายพงษ์ภาณุ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานราชการและองค์กรชั้นนำหลายแห่ง เช่น รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประธาน บริษัท โรงแรมเอราวัณจำกัด (มหาชน) กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) นายพงษ์ภาณุ ยังดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่สำคัญ เช่น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport