แม่กลองคึกคัก! เปิดตัวกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่เพื่ออนาคตทางการศึกษา

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรม "Stamp Your Future with CHM Academic Fair 2025" ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกอบจ.สมุทรสงคราม มอบหมายให้ คุณรุจิรา มั่นเขียว หัวหน้าฝ่ายการประชุม สำนักงานเลขานุการองค์การฯ กล่าวต้อนรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน นอกจากนี้ยังมีการอบรมพิเศษทั้ง 5 ด้าน (ได้แก่ จิตอาสา สิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม ยาเสพติด และภาวะผู้นำ) และแนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน เช่น บริษัท แลคตาซอย จำกัด, บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), Punthai Coffee, บริษัท เบอร์แทรม (1958), บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด, บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด, บริษัทไทยประกันชีวิต, และบริษัท ไซเบอร์ เมคเกอร์ จำกัด

งานนี้ได้สร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 500 คน จากทั่วประเทศ ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า!

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport