ทรู ดิจิทัล พาร์ค ผนึก VEKIN ดึงพลัง Climate Tech ร่วมกู้วิกฤตโลกเดือด

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดย นายฐนสรณ์ ใจดี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เดินหน้าสนับสนุนสตาร์ทอัพ Climate Tech เร่งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.ศกยง พัฒนเวคิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยกระดับบริการพื้นที่จัดอีเวนต์ของทรู ดิจิทัล พาร์ค ด้วย Carbon Neutral Events Service บริการเสริมที่จะช่วยให้ทุกงานอีเวนต์ กลายเป็นงานที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

ครั้งแรกในประเทศไทยของพื้นที่จัดอีเวนต์ที่ผนวกบริการครบวงจรเพื่อช่วยให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการจัดงานอีเวนต์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Event) สนับสนุนผู้จัดกิจกรรมและงานสัมมนาต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกู้วิกฤตโลกเดือด ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับการส่งเสริมจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย นายรองเพชร บุญช่วยดี (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการ ร่วมด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดย นางอรชร ว่องพรรณงาม (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนในเวทีระดับนานาชาติ และก้าวเป็น Mice Destination ของอาเซียน

นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า "ทรู ดิจิทัล พาร์ค มุ่งต่อยอดภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพ ด้วยความแข็งแกร่งของระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเทค ล่าสุดจับมือกับ VEKIN สตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นำ Climate Technology ยกระดับการให้บริการพื้นที่จัด Event ด้วย Carbon Neutral Events Service นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของพื้นที่จัดอีเวนต์ที่ผนวกบริการครบวงจรเพื่อช่วยให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการจัดงานอีเวนต์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Event) ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เติมเต็มความตั้งใจของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในการสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพ  พร้อมสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพอากาศ เพื่อโลกที่ยั่งยืน  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในการรองรับการจัดอีเวนต์แบบ Carbon Neutral Event ที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

เราตระหนักดีว่า การจัดงานอีเวนต์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการจัดงาน การพักแรม การเดินทาง ตลอดจนการใช้พลังงานในการปรุงอาหาร และสิ่งเหลือทิ้งจากการจัดงาน เป็นต้น  Carbon Neutral Events Service สามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ และผู้จัดกิจกรรม เกิดความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดงานทั้งหมด รวมถึงมีการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา เพื่อให้ผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์"  

 ดร.ศกยง พัฒนเวคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า VEKIN มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (Deep Technology) สร้างสรรค์แนวทางใหม่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมาย Net Zero ให้เกิดขึ้นจริง เริ่มจากการสร้างกระบวนการรับรู้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบอัตโนมัติ สร้างช่องทางให้ทุกภาคส่วนมีร่วมเพื่อลดการปลดปล่อย และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบริการ Carbon Neutral Events Service จากความร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค จะช่วยให้การจัดงานอีเว้นท์ ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ โดยอำนวยความสะดวกให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถจัดงานแบบ Carbon Neutral Event ได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ VEKIN ยังร่วมมือกับทรู ดิจิทัล พาร์ค ในการแนะนำแนวทางการจัดงานอีเวนต์ ที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ตลอดจนให้ความรู้และบริการด้านความยั่งยืนแก่องค์กรต่างๆ ในระบบนิเวศของทรู ดิจิทัล พาร์ค ด้วย

เปลี่ยนทุกงานอีเวนต์ ให้กลายเป็นงานที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 

TDPK Carbon Neutral Events Service ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้จัดงานและเจ้าของงานสามารถจัดงานแบบ Carbon Neutral Event ได้อย่างง่ายดาย ผ่านแพลตฟอร์มการคำนวณการปล่อยและการชดเชยคาร์บอนจากการจัดงานจนคาร์บอนเป็นกลาง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการประสานงานกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน รวมถึงการจัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรับรอง Carbon Neutral Event อย่างแน่นอน  ตอบสนองนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร และเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมบริการต่างๆ ดังนี้

• บริการให้คำปรึกษาและให้บริการเครื่องมือในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ที่เกิดจากการจัดงาน

• คำนวณค่าใช้จ่ายในการชดเชย บริการจัดหาและดำเนินการซื้อคาร์บอนเครดิต เพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

• ประมวลผลข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก และรายงานแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด

• รับรองการเป็น Carbon Neutral Event จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. 

ทั้งนี้ หน่วยงานและองค์กร หรือ ผู้จัดกิจกรรมต่างๆที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค สามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพอากาศ เพื่อโลกที่ยั่งยืน ผ่านบริการ Carbon Neutral Events Service ได้ง่ายๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truedigitalpark.com

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport