สยามคูโบต้า จับมือ เกรฮาวด์ ออริจินัล เปิดตัวคอลเลกชั่นเสื้อผ้ารักษ์โลกจากเส้นใย “ฟางข้าว”

KUBOTA x GREYHOUND ORIGINAL PRESENT “Turn waste to Agri-Wear”

สยามคูโบต้า จับมือ เกรฮาวด์ ออริจินัล เปิดตัวแคมเปญ KUBOTA x GREYHOUND ORIGINAL PRESENT “Turn waste to Agri-Wear” ต่อยอด “ฟางข้าว” เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มุ่งสนับสนุนงานวิจัยและงานฝีมือช่างทอผ้าไทย สู่การเป็นเสื้อผ้าสุดเท่สไตล์สตรีทแฟชั่น หวังจุดประกายการ Upcycling เศษวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ตั้งเป้าปลุกกระแส Sustainable Fashion ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกที่ดีกว่าเดิม เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมวงการแฟชั่นไทย พร้อมชวนชาวกรีน เลิฟเวอร์ อัปเดตคอลเลกชันสุดพิเศษแล้ววันนี้ ที่ เกรฮาวด์ ออริจินัล

นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญวิกฤตทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ หรือแม้แต่ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงผลกระทบจากการเผาในภาคการเกษตร ดังนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญของคนทั่วโลกที่ต้องหันกลับมาตระหนักถึงแนวทางในการแก้ไข เราเชื่อว่า ทุกคนบนโลกล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลา 46 ปี ที่สยามคูโบต้าอยู่เคียงข้างคนไทย เราได้ส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยตลอดจนองค์ความรู้ ไปพร้อมๆ กับการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนบนพื้นฐานของความยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนหรือ ESG โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งไซเคิลของธุรกิจ พร้อมเป็น Essential Innovator For Supporting Life สนับสนุนภาคเกษตรไทยให้เป็น Net Zero และ Carbon neutrality ในทุกมิติ 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด จึงทำให้มี “ฟางข้าว” ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดผลกระทบจากการจัดการด้วยวิธีการเผา จากแนวคิดนี้สยามคูโบต้าจึงได้หาแนวทางบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากการนำไปใช้ในงานปศุสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก รวมถึงทำเชื้อเพลิงชีวมวล โดยเราได้พบงานวิจัย ‘นวัตกรรมเส้นใยฟางข้าวผสมเส้นใยจากรังไหม สู่การพัฒนาสิ่งทอเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ กรณีศึกษาตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์’ ซึ่งมาจากการบูรณาการของทีมคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเลี้ยงไหม ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ และกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย ตำบลทับน้อย อำเภอรัตนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรทอผ้า จังหวัดสุรินทร์

สยามคูโบต้าเกิดแรงบันดาลใจที่ต้องการให้แนวคิดนี้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน จึงได้มองหาพันธมิตรที่มีมุมมองเดียวกัน โดยมีการแชร์ไอเดียกับ เกรฮาวด์ ออริจินัล แบรนด์คนไทยที่ออกแบบเสื้อผ้าสไตล์สตรีทแวร์ ได้อย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแคมเปญ KUBOTA x GREYHOUND ORIGINAL PRESENT “Turn waste to Agri-Wear” ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่ผนึกเอาภาคการเกษตรผนวกเข้ากับวงการแฟชั่น” นายพิษณุ กล่าว

นายภาคิน เพ็ญภาคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างขยะและมลภาวะเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เนื่องจากการผลิตเสื้อผ้านั้น ใช้ทรัพยากรอย่างมาก มีการใช้สารเคมีทั้งกระบวนการฟอกและการย้อม รวมถึงมีเศษผ้าเหลือทิ้งจากการตัดเย็บ เป็นจำนวนมาก เกรฮาวด์ ออริจินัล จึงมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินค้าแฟชั่นเพื่อเป็น Eco Fashion หรือแฟชั่นที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญตลอดช่วงวงจรชีวิตของสินค้าตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ ผลิต จำหน่าย สวมใส่ ไปจนถึงการทิ้งทำลาย ดังนั้นเพื่อมุ่งสร้าง Sustainable Fashion หรือความยั่งยืนในอุตสาหกรรมแฟชั่น เราจึงเพิ่มกลุ่มไลน์สินค้า Green Label โดยสังเกตได้จากป้ายแท็กเสื้อสีเขียวซึ่งจะติดบนเสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้ารีไซเคิล อาทิ ผ้ารีไซเคิลที่ผลิตจากขวดน้ำพลาสติก ผ้าคอตตอนออแกนิก หรือการใช้ผ้าในสต็อกเพื่อลดการผลิตผ้าใหม่ ซึ่งไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะ และลดการใช้สารเคมีเท่านั้น แต่ยังเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด 

สำหรับความร่วมมือกับสยามคูโบต้าในการทำคอลเลกชัน KUBOTA x GREYHOUND ORIGINAL PRESENT “Turn waste to Agri-Wear นั้น เป็นการจับมือของสองบริษัทที่ทำธุรกิจอุตสาหกรรมแตกต่างกัน แต่เรามองเห็นเป้าหมาย ที่ทำเพื่อสังคมเช่นเดียวกัน ซึ่งความพิเศษของโปรเจกต์นี้ เราได้ออกแบบและผลิตเป็นสินค้าเสื้อผ้าที่ตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในสไตล์สตรีทแฟชั่นและมีความเป็น Unisex เสริมความโดดเด่นของลวดลาย Freehand และ Silhouette ที่ปักสไตล์ Handicraft บนตัวผ้าที่ตัดเย็บแบบ Modern Craft เพิ่มมิติด้วยการนำมาออกแบบผสมผสานกับเนื้อผ้าคอตตอนออแกนิก และผ้าร่มรีไซเคิล” นายภาคิน กล่าว

“เราเชื่อว่าแฟชั่นจะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเข้าถึงได้ง่าย เพราะเสื้อผ้าเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงเบื้องหลังความตั้งใจมากมายก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนให้แก่โลก นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้ทุกคนที่ซื้อสินค้าจะได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของภาคการเกษตร สำหรับในอนาคตสยามคูโบต้าจะยังต่อยอดแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืน และส่งเสริมการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งฟางข้าว หรือในกลุ่มพืชชนิดอื่นๆ มาสร้างไอเดียด้วยวิธี upcycling ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในหลากหลายสินค้าเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยวิธีการเผา ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy พร้อมมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ตอบแทนสังคมและสานต่อความยั่งยืน” นายพิษณุ กล่าวปิดท้าย

พบกับคอลเลกชันสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ ที่ GREYHOUND STORE สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว  และ EVERYTHINGHOUND STORE สาขาสยามพารากอน สาขาเมกาบางนา และเว็บไซต์ www.greyhound.co.th


ที่มาของภาพ : สยามคูโบต้า
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport