มูลนิธิไทย มอบรางวัลการทูตสาธารณะ ปี 2567 ที่สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทย

นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (ขวา) และ นายธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย (ซ้าย) ร่วมแถลงข่าว "โครงการทูตสาธารณะ ประจำปี 2567" (Public Diplomacy Award 2024) เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ ทั้งด้านสาธารณประโยชน์ มนุษยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม กีฬา นวัตกรรม เป็นต้น จนสามารถสร้างชื่อเสียงแก่คนไทยและประเทศไทย และได้รับการยอมรับในต่างประเทศ พร้อมเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือกได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2567

สามารถส่งแบบเสนอชื่อได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางไปรษณีย์ส่งถึง “มูลนิธิไทย กระทรวงต่างประเทศ” หรือทางอีเมล [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิไทย โทร. 02-203-5000 ต่อ 11031

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport