ชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดิน มอบรางวัลคนดี ศรีจังหวัดนครราชสีมา

ชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดิน จัดโครงการประกาศงานรางวัลเกียรติคุณวิทยฐานะ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรแห่งชาติ "ร้อยใจรักษ์ทำความดี เพื่อสังคมไทยภายใต้แนวคิด คุณธรรมนำแผ่นดิน สร้างชาติ สร้างไทย" เมื่อ 24 มี.ค. 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย รางวัลคนดี ศรีจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายธนะพล เชิดนอก (กลาง) ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เกียรติคุณสาขา ข้าราชการครูผู้สอนดีเด่น ผู้มีความสามารถด้านกีฬา (ฟุตบอล) ระดับยอดเยี่ยมแห่งชาติ, นายวิทวัส พร้าวไธสง (ขวา) นักเรียน/เยาวชน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เกียรติคุณสาขา เยาวชนดีเด่น ผู้มีความสามารถด้านกีฬา (ฟุตบอล) ระดับยอดเยี่ยมแห่งชาติ และ นายวชิราวุฒิ  แสนเจ๊ก (ซ้าย) นักเรียน/เยาวชน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา เกียรติคุณสาขา  เยาวชนดีเด่น ผู้มีความสามารถด้านกีฬา (ฟุตบอล) ระดับยอดเยี่ยมแห่งชาติ

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport