ทรู ดึงพลัง AI ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสร้างประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส

ทรู ประกาศ 3 กลยุทธ์หลัก ปูทางเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เดินหน้าผสานพลังโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมล้ำสมัยและระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร ผนวกอัจฉริยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำงานกับข้อมูล บนพื้นฐานของจริยธรรมและความโปร่งใสในความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มุ่งสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

โดย 3 กลยุทธ์หลัก ปูทางเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

- บทพิสูจน์ 1 ขวบปี ทรู คอร์ปอเรชั่น กับการเติบโตแข็งแกร่งทั้งในด้านรายได้บริการและจำนวนลูกค้า 

- มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลให้ล้ำสมัย ส่งมอบบริการที่โดดเด่นและแตกต่างแก่ผู้บริโภค พร้อมทรานสฟอร์มองค์กรทุกมิติ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยและประเทศไทย

- ปี 2024 มุ่งเน้นกลยุทธ์ 3 ด้านหลัก คือ ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส - ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเติมเต็มวิถีชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน – พลิกธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 

ทรู ย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ประกาศทิศทางธุรกิจ ปี 2024 เดินหน้าผสานพลังโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมล้ำสมัยและระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร ผนวกอัจฉริยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำงานกับข้อมูล บนพื้นฐานของจริยธรรมและความโปร่งใสในความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มุ่งสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยกลยุทธ์ 3 ด้านหลัก คือ 1) การยกระดับประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส ครอบคลุมทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพเครือข่าย การบริการลูกค้าที่สะดวกและไร้รอยต่อในทุกช่องทาง ตลอดจนแพ็กเกจบริการและสิทธิพิเศษที่ออกแบบและคัดสรรเฉพาะเจาะจงตรงไลฟ์สไตล์ลูกค้ามากขึ้น 2) ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเติมเต็มวิถีชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน สนับสนุนการใช้ชีวิตล้ำสมัยในยุคดิจิทัลทั้งทำงาน บันเทิง สุขภาพ และการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัย พร้อมร่วมทรานสฟอร์มองค์กรธุรกิจไทยให้อัจฉริยะยิ่งขึ้นในทุกอุตสาหกรรม และ 3) พลิกธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทำกำไรในปี 2567 โดยเดินหน้านำเทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการและลดความซับซ้อนของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมถึงสรรหาการผสานความร่วมมือ ตลอดจนทรานสฟอร์มองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัล ทั้งยังสามารถส่งมอบคุณค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคและประเทศไทย 

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความก้าวหน้าของทรูในขวบปีที่ผ่านมาว่า “เรามีพัฒนาการที่สำคัญทั้งในด้านการทรานสฟอร์มองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม-เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ  เพื่อส่งมอบประสบการณ์สื่อสารและนวัตกรรมบริการดิจิทัลแบบไร้รอยต่อให้แก่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ รวมถึงการปรับโครงสร้างการดำเนินการสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์จากการผสานรวมกัน และในปี 2567 นี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนทุกส่วนธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิบัติการ ดึงพลังเทคโนโลยี AI ผสานความเข้าใจลูกค้าเชิงลึกมาใช้ในการปฏิวัติพัฒนาบริการ โดยได้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ มุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส - ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเติมเต็มวิถีชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน – พลิกธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะยกระดับขีดความสามารถของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการเปลี่ยนผ่านสู่ผู้นำบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีที่สามารถสร้างประโยชน์จากการผสานรวมกัน เพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้า การบริหารต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร บนพื้นฐานของจริยธรรม ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำกำไรในปี 2567 นี้ และเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง พร้อมส่งมอบคุณค่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าผู้บริโภค องค์กรธุรกิจ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน รวมถึงเสริมสร้างการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ”

ยกระดับประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส - No.1 World-Class Customer Experience

นายชารัด เมห์โรทรา รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทรู ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทั้งลูกค้าบุคคลและองค์กรธุรกิจ 

• เราได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลให้ล้ำสมัย มีคุณภาพสูง พร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้งาน 5G ด้วยการอัพเกรดเทคโนโลยีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องให้เทียบมาตรฐานชั้นนำของโลกและตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้า ด้วยอุปกรณ์เครือข่ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2  โดยที่ผ่านมา เราได้พัฒนาเครือข่ายให้ทันสมัย (Network Modernization) แล้วมากกว่า 2,400 เสาทั่วประเทศ และมีแผนจะเพิ่มเป็น 10,000 เสา ในปี 2567 อีกทั้งยังผสานโครงข่ายเตรียมพร้อมเป็นเครือข่ายเดียว (One Integrated Network) รวมถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ทุกย่านอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานบนเครือข่ายที่ครอบคลุมมากขึ้นและเร็วยิ่งขึ้น

• เราตั้งใจพัฒนา BNIC - Business Network Intelligence Center โดยใช้เทคโนโลยี AI เพื่อออกแบบบริการและนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจงตรงไลฟ์สไตล์ลูกค้าแต่ละบุคคลได้มากขึ้น โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก คาดการณ์ และวางแผนการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องการขยายเครือข่ายและเพิ่มสัญญาณแบบเจาะลึกเฉพาะพื้นที่ทั่วประเทศ และการให้บริการลูกค้าด้วยการมีปฏิสัมพันธ์แบบเฉพาะบุคคล (Hyper-personalize Services) สามารถให้บริการเชิงรุก ตลอดจนเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง 

• ส่งมอบบริการแบบไร้รอยต่อในทุกช่องทาง (Omnichannel) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า อาทิ การให้บริการลูกค้า โดยวางแผนนำเทคโนโลยี AI วิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ทีมงานบริการลูกค้าสามารถแนะนำบริการที่ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะยกระดับผู้ช่วยอัจฉริยะ Mari AI โฉมใหม่ ที่พัฒนาขึ้นจากการผนวกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ (Humanoid) เข้ากับเทคโนโลยี AI สามารถให้ข้อมูลและแนะนำบริการได้อย่างรวดเร็วแบบอัตโนมัติ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นหนึ่งเดียว (One Application) ที่จะครอบคลุมทั้งข้อมูลและบริการหลังการขายต่างๆ 

บริการดิจิทัล เติมเต็มไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในทุกๆวัน พร้อมทรานสฟอร์มองค์กรธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน - No.1 Digital Growth Champion

ทรู สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการดิจิทัลที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและเติมเต็มการใช้ชีวิตของลูกค้าในทุกๆวัน (Your Everyday Living-Tech) โดย 

• เปลี่ยนการสื่อสารบนมือถือสู่การเติมเต็มไลฟ์สไตล์ (Mobile to Lifestyle) ผ่านบริการดิจิทัลที่หลากหลายและสิทธิประโยชน์ที่ตรงไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล อาทิ ทรูไอดี (TrueID) ที่ได้คัดสรรคอนเทนต์ความบันเทิงต่างๆที่ลูกค้าชื่นชอบ และยังสามารถวิเคราะห์พิกัดพื้นที่ที่ลูกค้าใช้บริการ (Location-based) เพื่อนำเสนอสิทธิพิเศษตรงไลฟ์สไตล์ให้ลูกค้าได้แบบเฉพาะบุคคล ส่งตรงถึงลูกค้าในพื้นที่ได้ทันที โดยนำเสนอคอนเทนต์และสิทธิประโยชน์ในรูปแบบใหม่ที่สนุกและดูง่ายในแบบวิดีโอสั้น 

• เปลี่ยนบรอดแบนด์สู่การเติมเต็มชีวิตอัจฉริยะในบ้าน (Broadband to Smart Living) สร้างประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ๆ ในการทำงาน เรียน บันเทิง และการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัยภายในบ้าน อาทิ กล้อง CCTV แบบ AI สามารถตรวจจับและวิเคราะห์สิ่งผิดปกติ พร้อมแจ้งเตือนได้เรียลไทม์ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กอัจฉริยะในบ้าน (Smart Small Appliance) ที่สามารถดูสถานะการทำงาน ควบคุม และสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันทรูเอ็กซ์ (TrueX)  รวมถึงบริการดูแลสุขภาพครบวงจร (Well-being) ได้ง่ายๆที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชัน หมอดี (MorDee) 

• เปลี่ยนระบบทีวีแบบเดิมๆเป็นสตรีมมิง (Linear TV to Streaming) ส่งตรงสาระและความบันเทิงจากหลากหลายคอนเทนต์ระดับโลกถึงมือผู้บริโภคให้เลือกรับชมได้อย่างจุใจทุกที่ทุกเวลา ผ่าน ทรูไอดี ทรูวิชั่นส์นาว และอีกหลากหลายแอปพลิเคชันชั้นนำ 

นอกจากนี้ ทรู ยังนำดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลาย ทรานสฟอร์มองค์กรธุรกิจ  ด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร รวมถึงการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ เพื่อพัฒนาและยกระดับบริการมาตรฐานสากล โดยผสานเทคโนโลยีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น AI, Machine Learning (ML) และ IoT  พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อจัดเก็บและนำไปใช้วิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนรากฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทรานสฟอร์มองค์ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร โรงงาน ธุรกิจค้าปลีก และที่พักอาศัย  พร้อมตั้งเป้ารายได้จากบริการดิจิทัลโซลูชันเติบโตเป็น 2 เท่า ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า ด้วยรูปแบบโมเดลธุรกิจในการดำเนินการและบริการแบบใหม่ อาทิ การให้บริการด้านต่างๆ ผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Everything-as-a-Service) และ แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Platform) เป็นต้น

พลิกธุรกิจทำกำไร ต่อยอดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน - No.1 Future-Ready Performance

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ทรูเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในด้านรายได้บริการและจำนวนลูกค้า อีกทั้งยังพัฒนาประสิทธิภาพและ EBITDA ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  พร้อมที่จะเติบโตต่อเนื่องและทำกำไรในปี 2567 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญคือ การเดินหน้าส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านห่วงโซ่คุณค่าที่มีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มีทักษะสูง รวมถึงการสรรหาความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรให้สามารถใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่เกิดจากความเข้าใจลึกซึ้งในพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถส่งมอบความคุ้มค่าและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน”

“เราเชื่อมั่นว่า การทรานสฟอร์มองค์กรอย่างรอบด้าน จะทำให้ทรู คอร์ปอเรชั่น สามารถเติมเต็มการใช้ชีวิตของลูกค้าในทุกๆวัน (Your Everyday Living-Tech) และส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเสริมสร้างให้ทรูก้าวหน้าคู่กับสังคมไทยอย่างแข็งแกร่ง พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก” นายมนัสส์ กล่าวสรุป

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport