ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครป.โท สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบริหารจัดการกีฬามืออาชีพ เหมาะกับหลักสูตร Modern Development in Sport คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้- 4 มีนาคม 2567 หลักสูตรเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำ ดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยทางการกีฬา โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ , เรียนจบภายใน 2 ปี เฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้น , เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสำหรับโลกยุคดิจิทัล 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ไม่มีประสบการณ์การทำงานมาเลย ก็เรียนได้ เพียงแค่จบปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 090-514-5453 คุณราตรี , LINE : 0905145453 รวมถึง Facebook : Modern Development in Sport พัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport