SONP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพ สำนักข่าวขนาดเล็ก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เตรียมเดินหน้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพ สำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม นี้ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพสื่อมวลชนและความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจสร้างสำนักข่าวขนาดเล็กของตนเอง สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ระบุว่า การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสื่อขนาดเล็กให้มีความแข็งแกร่งทั้งด้านเนื้อหาและด้านทุนทางเศรษฐกิจ  เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความหลากหลายและนวัตกรรมให้งอกงามในภูมิทัศน์สื่อไทย ภายใต้กลไกตลาดและการควมรวมของสื่อขนาดใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน ผู้เข้ากิจกรรมจะได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านสื่อมวลชน และหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนสำนักข่าวของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อตามหลักสากล,การบริหารจัดการสำนักข่าวขนาดเล็ก,การบริหารสื่อออนไลน์และการหารายได้, การผลิตเนื้อหาข่าวบนแพลตฟอร์ม Tik Tok การเรียนรู้ Success Model โมเดลธุรกิจและหลักการบริหารสื่อ

กิจกรรมดังกล่าว เหมาะสำหรับ ผู้สื่อข่าวที่สนใจการสร้างสำนักข่าวขนาดเล็กของตนเอง , ผู้ประกอบการสื่อที่สนใจเรียนรู้หรือทบทวนเกี่ยวกับหลักวิชาชีพสื่อมวลชน และอัพเดตความรู้เกี่ยวกับโมเดลธุรกิจของสื่อขนาดเล็กในปัจจุบัน, สื่อภาคพลเมืองที่ต้องการยกระดับคุณภาพงานด้านสื่อมวลชนให้เป็นที่ยอมรับ, นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 ผ่านลิงก์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds--UpmXQuil77Nc64MxuOTbyS_2LyIzV3xlPAumk3RDIzlw/viewform

ทั้งนี้ "โครงการเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพ สำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน" ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเป็นกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ของอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้วงการสื่อมวลชนผลิตงานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับจริยธรรมสื่อสากล และเพิ่มพูนประโยชน์ให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารสืบไป

หัวข้อการบรรยาย

การตั้งต้นและการบริหารจัดการสำนักข่าวขนาดเล็ก

  • ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters

การบริหารสื่อออนไลน์และการหารายได้

  • นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว TODAY

คุณรู้จักแพลตฟอร์มดีแค่ไหน?

  • พริสม์ จิตเป็นธม รองบรรณาธิการ สำนักข่าว TODAY

การผลิตเนื้อหาข่าวบนแพลตฟอร์ม TikTok + Workshop

  • ทัพพนัย บุญบัณฑิต Lifestyle & Education Partnership Manager

Success Model การปรับตัวเพื่อนำเสนอเนื้อหาข่าวบนสื่อใหม่

  • คุณสุวิตา จรัญวงศ์ CEO & Co Founder Tellscore Co.,Ltd.

Master Class How to Write a Grant Proposal : การเขียนขอทุนเพื่อผลิตสื่อคุณภาพ

Detty Saluling (มีการจัดสรรล่ามแปลภาษาให้)

Senior Manager for Rainforest Journalism Fund, Pulitzer Center

โมเดลธุรกิจสื่อและหลักการบริหารสื่อตามจรรยาบรรวิชาชีพ

  • ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิทธิเสรีภาพสื่อภายใต้กฎหมายไทย

  • อ.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

กลไกการกำกับดูแลของสื่อมวลชน

  • ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ        

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport