"ดร.อาณัติ" รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นงานชุมนุมศิษย์เก่ารร.วัดดอนหวาย

ดร.อาณัติ วัชรางกุร ณ เชียงใหม่ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น "รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ให้สถานศึกษา" จากผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในงานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดดอนหวาย-บ้านบางกระทึก (นครรัฐประสาท) "ร้อยใจรักสามัคคี ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดดอนหวาย" เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.66

ดร.อาณัติ วัชรางกุร ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และยาเสพติด สภาผู้แทนราษฏรและกรรมการจริยธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้จัดการกิจกรรมพิเศษ สำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น "รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ให้สถานศึกษา" จากผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในงานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดดอนหวาย-บ้านบางกระทึก (นครรัฐประสาท) "ร้อยใจรักสามัคคี ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดดอนหวาย" จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) อ.สามพราน จ.นครปฐม


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport