มูลนิธิสันติราษฎร์ 56 จัดประชุมกรรมการประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสันติราษฎร์ 56 ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00-19:00 น. ณ ห้องประชุม บางกระดี่19 กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปี 2565 และกำหนดแผนงานจัดกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในปี 2566-2567 นายปรีชา ธนงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 13 ท่าน ประกอบด้วย : 1.กรรมการบริหาร 4ท่าน พ.ต.ท.เวชกร ชวลิต , นายสุนทร  พงษ์ศรี  นายรังสรรค์ พุทธเจริญ  และนายพีรดนย์  เอี่ยมสินธร

2.กรรมการกิตติมศักดิ์ หรือผู้แทน 11ท่าน : คุณการัณย์ อัครกุลพรรณ   นายณรงค์ หนูสำอางค์   นายบุญชัย จินศิริวานิชย์  นายมานพ   มั่นวงษ์   นายมงคล เรืองบุณยรักษ์  นายโสภณ โคตรสมบัติ  นายสามารถ นันทเกษมสุข พ.ต.ต. วิสูตร ทิพย์ประชาบาล  นายประวัติ  หอคู่เมือง  นายวิระเดช  น้อยทรง และนายกิตติศักดิ์  คงพารา   

ผลการประชุมย่อๆ มีดังนี้  1. โครงการที่คณะกรรมการอนุมัติให้มูลนิธิดำเนินการต่อในปี 2565 คือ “การจัดกิจกรรมโครงการพี่สู่น้องเมืองสู่ชนบท ปีที่7 เพื่อบริจาคสิ่งของมอบความสุขให้แก่เด็กนีกเรียนในถิ่นธุรกันดารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน  อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาแทนคุณแผ่นดิน เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่วัด หรือแหล่งชุมชน ต่างๆ

2. นำเสนอโครงการที่คณะกรรมการอนุมัติให้มูลนิธิดำเนินการต่อในปี 2566 คือ “การจัดกิจกรรมโครงการพี่สู่น้องเมืองสู่ชนบท ปีที่8 เพื่อบริจาคสิ่งของมอบความสุขให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นธุรกันดารโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี ต.ห้วยขมิ้น  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 2 ธันวาคม 2566

3. แจ้งการจัดงานทำบุญครบรอบ9ปี ของมูลนิธิสันติราษฎร์ ๕๖ ในเดือนมิถุนายน 2567 และการจัดกิจกรรมโครงการพี่สู่น้องเมืองสู่ชนบท ปีที่9 ในที่ประชุมทราบและจะนำเสนอรายละเอียดแผนการจัดงานในการประชุมทราบครั้งต่อไป


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport