คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ เข้าศึกษาดูงานสำนักงาน ปปง.

พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล-วุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภาในคณะและที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ เลขาคณะพร้อมข้าราชการวุฒิสภา เข้าประชุมร่วมหารือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)

โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานปปง. พร้อมด้วยนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการปปง.และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าประชุมร่วมหารือกัน ที่ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงานปปง.


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport