เบเยอร์สนับสนุนสีแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบผลิตภัณฑ์สีทาอาคารรุ่นนาโนโปร ชิลด์ และรุ่นเบ็น-โทน พลัส จาก อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด เพื่อนำไปใช้สำหรับปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ จำนวน 75 ถัง มูลค่ารวม 69,000 บาท โดยมี พลเรือเอก ทักษิณ ฤกษ์สังเกต ดร.ภัทราธรณ์ คูประเสริฐ ดร.เผด็จ เย็นวิชัย ดร.สมชาย บุญมาก และศรัณย์ อุตตะมัง ร่วมด้วย ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ กรุงเทพฯ

เบเยอร์พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและสร้างความสุขสู่สังคมตามปณิธานขององค์กร และสานต่อโครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ร่วมติดตามกิจกรรมดี ๆ จากโครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.beger.co.th เฟซบุ๊ก BegerPaint และไลน์ @begerpaint


ที่มาของภาพ : _
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport