จัดยิ่งใหญ่ งานประชุมแห่งชาติ ด้านเวชศาสตร์ความงามแพทย์ทางเลือกและวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานประชุมแห่งชาติในด้านเวชศาสตร์ ความงาม แพทย์ทางเลือกและวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพครั้งที่ 5 : The 5th SMART (The Fifth Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging, and Regenerative Medicine of Thailand) อย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผศ.นพ. มาศ  ไม้ประเสริฐ  ผู้อำนวยการหลักสูตร เวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ความงาม และเหล่าดาราศิลปิน หวานหวาน อรุณนภา , มายด์ ณภศศิ , จันจิ จันทิรา , ปันปัน สุทัตตา ,หนูนา หนึ่งธิดา และเมย์ วาสนา อินทะแสง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 

สำหรับงานประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และวิทยาการทางด้านการแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย

การประชุม SMART ครั้งที่ 5 นี้ เกิดจากความร่วมมือกันทางเครือข่ายทางวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลคลินิก สมาคมทีเกี่ยวข้องกับ เวชศาสตร์ความงามแพทย์ทางเลือกและวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพทางเลือกในประเทศไทยมากกว่า 40 สถาบัน ที่รวมตัวกันเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากเหล่าคณาจารย์ วิทยากร นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดการพัฒนาศาสตร์ความรู้และการทำงานในด้านนี้ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ของคนไข้ การพัฒนาการรักษาและพยาบาล การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงตอบรับต่อนโยบาย Medical Hub ศูนย์กลางการแพทย์ ทางด้านความงามเวชศาสตร์ความงามแพทย์ทางเลือกและวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของเอเชียอีกด้วย

ธีมของงานประชุมในครั้งนี้คือ “การแพทย์เพื่อสุขภาพและความงามแห่งโลกอนาคต” โดยมีการจัดประชุม 3 ห้องประชุมใหญ่คือ 1. ห้องบรรยาย Anti-aging and Regenerative Medicine และ Alternative medicine 2. ห้องบรรยาย Aesthetic medicine และ 3. ห้องนำเสนอผลงานวิจัยโดยจะรวบรวมองค์ความรู้ และ วิทยาการความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในแวดวงสุขภาพและความงามของเมืองไทยและต่างประเทศ

อนึ่ง ในวัตถุประสงค์หลักของการประชุมครั้งนี้คือส่งเสริมความร่วมมือและการสนับสนุนการพัฒนาของผู้เข้าร่วมทุกคนโดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน การประชุมจะสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ระหว่างบุคคลและสถาบันต่าง ๆ นอกจากนี้ การประชุมยังเป็นที่เกิดของการสร้างบริการวิจัยและวิชาการที่มีประโยชน์สำหรับชุมชนวิชาการทั้งหมด

การประชุม SMART ครั้งที่ 5 มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายหัวข้อ ที่น่าสนใจ การซักถามตอบจากผู้เข้าร่วมประชุม การเรียนรู้ผ่านการทำงานและการนำเสนองานวิจัย จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิทยากร และนักศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การออกบูทผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทันสมัยในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสพบปะกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ และขยายเครือข่ายอาชีพของตนเอง และได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่มีคุณค่า

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport