เปิดสมโภช "หอมนสิการ" แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ร่วมพิธีสมโภช นักแสดงบอลลีวูด กากัน มาลิก (ตรงกลาง) จากบทบาทเจ้าชายสิทธัตถะ เข้าร่วมงานพิธีสมโภช “หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-ศาสนา ชมนิทรรศการ Journey to the Life of Buddha สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 23 พระองค์ พร้อมชมภาพปัก พระบรมโลกนาถ ศิลปะงานปักมือ 651,000 ฝีเข็ม

โดยมีคุณดารณี สีโท รองประธานมูลนิธิ โนอิ้ง บุดด้า (ขวาสุด) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ วรรณภา ชินชูศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ดร. ดวงวรรณ บุนนาค (ที่3 จากซ้าย) และ โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ (ที่2 จากขวา) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ.หอมนสิการ อ.แก่งคอย สระบุรี เมื่อวันก่อน  ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport